Notiks konference par bērnu ar īpašām vajadzībām rehabilitāciju
Trešdien, 31.augustā no plkst. 15.00 līdz 17.00 Rīgas domes sēžu zālē (Rātslaukums 1) notiks Labklājības departamenta organizēta konference "Bērnu ar īpašām vajadzībām rehabilitācija Rīgas pašvaldībā. Problēmas un risinājumi". Konferences mērķis - dalīties pieredzē ar bērnu vecākiem un nevalstiskajām organizācijām par Labklājības departamenta redzējumu bērnu rehabilitācijas plānu izstrādē un īstenošanā, uzklausīt vecāku un kaimiņvalsts Igaunijas ekspertu viedokli un ierosinājumus bērnu rehabilitācijas pakalpojumu sistēmas pilnveidošanā.

Atbilstoši Rīgas domes Sociālās palīdzības administrēšanas informatīvās sistēmas datiem, 2008. gadā Rīgā 3727 bērni ar dažāda veida invaliditāti saņēma sociālās palīdzības pabalstus, bet 231 bērns saņēma arī sociālos pakalpojumus.

Labklājības departamenta darba grupa ir uzsākusi aktivitātes bērnu rehabilitācijas pakalpojumu sistēmas organizācijai Rīgā. Pētījuma rezultāti norāda, ka nepieciešama pilnvērtīga valsts un pašvaldības nodrošināto rehabilitācijas pakalpojumu uzskaite. Citu valstu pieredze rāda, ka ir nepieciešama aktīva vecāku līdzdalība bērnu ar īpašām vajadzībām rehabilitācijas nodrošināšanā. Tādējādi tiks veicināta profesionāļu un vecāku sadarbība rehabilitācijas procesa plānošanā un īstenošanā.

www.riga.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *