Veidos jaunu sociālo centru Ventspilī
5.augustā Ventspils Jaunrades centrā tiks parakstīts sadarbības līgums starp Ventspils domi, Latvijas Samariešu apvienību un Vācijas Strādnieku Samariešu apvienības Ziemeļaustrumu (ASB Nord-Ost) reģionālo nodaļu par Sociālās aprūpes centra izveidi Ventspilī.

Līgumu parakstīs Ventspils domes priekšsēdētāja vietnieks Didzis Ošenieks, Latvijas Samariešu apvienības Valdes loceklis Andris Bērziņš, kā arī ASB Nord-Ost izpilddirektore Vībke Vegnere (Wiebke Wegner).

"Jauna Sociālās aprūpes centra izveidošana Ventspilī ļaus mums parūpēties par tiem pensionāriem un invalīdiem ar kustību traucējumiem, kas palikuši bez pajumtes un, kuriem, viņu asociālās uzvedības dēļ ir nepieciešama atšķirīga aprūpes un sociālās rehabilitācijas programma," plānotā Sociālās aprūpes centra nepieciešamību skaidro Ventspils Sociālā dienesta vadītāja Dace Kaņepe.

"Līguma parakstīšana ir nākamais solis mūsu sadarbībā ar Ventspils domi. Tas ir apliecinājums mūsu veiksmīgajai līdzšinējai sadarbībai un vēlmei arī turpmāk kopīgiem spēkiem rūpēties par sociālo labklājību Ventspilī," uzsver Andris Bērziņš, Latvijas Samariešu apvienības vadītājs.

"Pirms 5 gadiem mēs parakstījām sadarbības līgumu ar Samariešu apvienību, izveidojot Ventspils Naktspatversmi," stāsta Ventspils domes priekšsēdētāja vietnieks Didzis Ošenieks. "Šo gadu laikā Latvijas Samariešu apvienība ir parādījusi sevi kā uzticamu un profesionālu sadarbības partneri sociālo jautājumu risināšanā."

"Vācijas Strādnieku samariešu apvienība savas vairāk nekā 130 gadu darbības laikā ir uzkrājusi ļoti lielu pieredzi un zināšanas sociālās palīdzības un aprūpes jomā. Mūsu organizācijas misija ir nodot to tālāk, palīdzot izveidot jaunu sociālās palīdzības struktūru kādā no kaimiņvalstīm Baltijas jūras krastā," teic Vībke Vegnere.

LSA Ventspils nodaļa ir dibināta 2006.gadā. Jau kopš pirmā darbības gada Samariešu apvienība Ventspilī nodrošina Drošības pogas (Mājas neatliekamā izsaukuma un aprūpes dienesta) pakalpojumus, kā arī Ventspils Naktspatversmes darbību. 2009.gadā durvis vēra HIV/AIDS un atkarību konsultatīvais kabinets - projekts tapa sadarbībā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības biroju Baltijas valstīs (UNODC). Visus šos gadus ventspilniekiem ir pieejami arī Samariešu apvienības pasniegtie Eiropas līmeņa Pirmās palīdzības un Aprūpes apmācību kursi.

http://www.ventspils.lv/lat/pilseta/4079-veidos-jaunu-socialo-centru-ventspili


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *