LM vērtēs iespēju GMI un dzīvokļa pabalstiem pārdalīt citu sociālās drošības tīkla pasākumu līdzekļus
Labklājības ministrija (LM), pirms lūgt papildu finansējumu Finanšu ministrijai garantētā minimālā ienākuma (GMI) un dzīvokļa pabalstiem, izvērtēs iespēju veikt finansējuma pārdali starp sociālās drošības tīkla pasākumiem. Kā ziņots, šā gada sešos mēnešos no sociālā drošības tīkla stratēģijas līdzekļiem dzīvokļa un GMI pabalsta līdzfinansējumam jau ir izlietoti 69% no šim nolūkam šogad paredzētās summas.

Patlaban vēl nav zināms precīzs nepieciešamā papildu finansējuma apmērs, jo nav veikti aprēķini, tāpēc ka tajos tiek plānots izmantot informāciju par pabalstu saņēmēju skaitu jūlijā.

Tāpat LM pirms iespējamās finansējuma pieprasīšanas lūgs arī pārējās ministrijas, kuras īsteno sociālās drošības tīkla stratēģijā plānotos pasākumus, izvērtēt, vai budžetā plānotais finansējums ir pietiekams, proti, vai tiek plānots, ka finansējums varētu pietrūkt vai gluži pretēji - veidosies atlikums.

Tāpēc LM vispirms izvērtēs iespēju veikt finansējuma pārdali starp sociālās drošības tīkla pasākumiem, ja tas būs iespējams, un tikai tad plāno rakstīt vēstuli Finanšu ministrijai. Līdz šim bija plānots, ka oficiālo vēstuli par papildu finansējumu LM varētu nosūtīt jūlija beigās vai augusta sākumā.

No "sociālā spilvena" līdzekļiem tiek nodrošināts 50% līdzfinansējums no pašvaldību faktiski veiktajām izmaksām GMI pabalstiem un 20% - dzīvokļa pabalstiem.

Šogad sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumiem paredzēti valsts budžeta un Eiropas Savienības fondu līdzekļi 79,34 miljonu latu apmērā, labklājības jomas pasākumiem šogad ir paredzēti 26,22 miljoni latu, veselības jomai - 30,31 miljons latu, izglītības jomai - 14,23 miljoni latu un pārvadājumu (transporta) jomai - 8,61 miljons latu.

Labklājības jomai piešķirtie līdzekļi tiek izlietoti GMI pabalstiem, dzīvokļu pabalstiem, kā arī darba praktizēšanai ar stipendiju pašvaldībās.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *