Tikšanās ar Taigu Kantāni no Rīgas domes labklājības departamenta
Jaunā diskusiju cikla pirmā tikšanās Apeironā notika 30. martā. Pie mums viesos bija ieradusies Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālo pakalpojumu nodaļas pilngadīgām personām galvenā speciāliste Taiga Kantāne.

Taiga Kantāne strādā Labklājības departamenta Sociālo pakalpojumu nodaļā un ir tieši atbildīga par to jomu, kura saistīta ar pieaugušiem cilvēkiem ar invaliditāti. Sociālo pakalpojumu nodaļa sniedz pakalpojumus, nevis pabalstus, ar kuriem nodarbojas Sociālas palīdzības nodaļa.

Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālo pakalpojumu nodaļas pilngadīgām personām darbs attiecas tikai uz Rīgas iedzīvotājiem.

Labklājības departamenta Sociālo pakalpojumu nodaļa ir institūcija, kura uzrauga Sociālo dienestu darbu, šī institūcija ir izpildvara, kura lemj likumdošanas līmenī, kādi pabalsti un pakalpojumi un pie kādiem nosacījumiem tiek piešķirti. Piemēram, šī ir tā nodaļa, kura lemj par transporta pabalstu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, cik liels būs pabalsta apmērs, kā arī kādā veidā tiks sniegts šis pakalpojums.

Konkrēti ar kādu cilvēku nodarbojas tikai tad, ja ir sūdzība par Sociālā dienesta darbu vai ierosinājums no klienta, tādā gadījumā departamenta darbinieks izskata jautājumu, risina un dod norādījumus sociālajam dienestam kā rīkoties konkrētā situācijā. Sūdzības vai ierosinājumus var rakstīt gan sūtot vēstuli pa pastu, gan arī elektroniski uz Labklājības departamenta e-pastu dl@riga.lv, kā arī zvanot uz RD informatīvo tālruni 8005055. Ja cilvēkam ar invaliditāti ir problēmas, domstarpības vai ierosinājumi par sociālā dienesta darbu, tad šī ir tā nākošā instance, kurā var griezties pēc palīdzības. Kā arī tā ir viena no mūsu iespējām ietekmēt Rīgas pašvaldības darbību, novērst kādas nepilnības vai sniegt ierosinājumus. Protams, ka gribētos būt sadzirdētiem saņemot atbildes uz sniegtajiem ierosinājumiem, un ne tikai formāli.

Diskusijas gaitā izskanēja daudz sūdzību par sociālo dienestu inspektoru neapmierinošo darbu, kuri ļoti maz informē cilvēkus par pabalstiem un pakalpojumiem, kuri tiem pienākas. Un bieži vien cilvēks par vēlu uzzina informāciju un vienkārši zaudē iespēju saņemt viņam pienākošos sociālo palīdzību, jo ir par vēlu griezies sociālajā dienestā. Piemēram, diskusijas dalībniece –mamma bērniņam ar invaliditāti, nesaņēma pārtikas pabalstu tikai tāpēc, ka vēlu griezās sociālajā dienestā, uzzinot par šo pabalstu no citas mātes. Viņa arī ilgstoši nesaņēma transporta ikmēneša pabalstu ,kurš pienākas, ja bērns ar invaliditāti mācās, tās pašas nezināšanas dēļ. Sociālais darbinieks nebija māti informējis par pabalstiem, kuri pienāktos šai ģimenei.

Taiga Kantāne tam nepiekrita, pārliecinoši runājot par to, ka informācija tiek sniegta gan drukātā veidā bukletos, gan masu medijos. Tomēr ne visi cilvēki lasa avīzes vai klausās radio, nerunājot jau par tiem, kam ir redzes vai dzirdes problēmas. Viss tas liecina par to, ka nav izstrādāta un trūkst sistēma kā novadīt visu nepieciešamo informāciju līdz klientiem, kas ir par iemeslu tam, ka cilvēki cieš un nesaņem pienākošos palīdzību, kura jau eksistē un ir tik nepieciešama.

Mēs uzzinājām par Taigu Kantāni, kāda viņa ir ārpus darba, ar ko aizraujas brīvajā laikā, kāds tas ir apņēmīgs un stiprs cilvēks. Taiga atstāja uz klātesošajiem ļoti jauku iespaidu ar savu pozitīvismu, atklātību un humora izjūtu.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *