2018-12-14 15:32:29

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka tiek turpināts darbs pie e-nosūtījuma funkcionalitātes uzlabošanas un šobrīd tajā jau iestrādāta daļa uzlabojumu, kurus novembrī identificējuši ārējo sistēmu izstrādātāji, integratori un ārstniecības speciālisti.

lasīt tālāk

2018-12-13 14:47:45

«Mūsu valstī nav nevienas amatpersonas, lielākas vai mazākas politiskas figūras, kas par cilvēku ar invaliditāti situāciju rūpētos un iestātos arī par veiksmīgu deinstitucionalizācijas procesu Latvijā,» sarunā ar Atbalsta plecu saka Latvijas kustības par neatkarīgu dzīvi vadītāja Inga Šķestere. Pašlaik notiekošais vairāk atgādina mehānisku puzles likšanu, kur trūkstošie gabaliņi nevis dabiski iekļaujas kopējā zīmējumā, bet tiek ievietoti ar varu.

lasīt tālāk

2018-12-13 14:45:33

Saskaņā ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām cilvēkiem ar invaliditāti, tostarp cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, ir vienlīdzīgas tiesības dzīvot sabiedrībā, un valsts pienākums ir izveidot un sniegt pakalpojumus, lai nodrošinātu šīs tiesības un iekļaušanu sabiedrības dzīvē, stāsta Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juridiskā padomniece Inga Zonenberga. Tomēr ir pagājuši vairāk nekā 15 gadi, kopš Latvijā ir spēkā šī ANO konvencija, un joprojām mūsu valstī dominē institucionālā aprūpe.

lasīt tālāk

2018-12-13 14:44:08

Katrā desmitajā Latvijas ģimenē ir cilvēks, kam ilgstošu veselības problēmu dēļ nepieciešama mājas aprūpe, bet profesionālus veselības vai sociālās aprūpes pakalpojumus mājās saņem tikai 14,9 procenti šādu ģimeņu, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Tāpēc bieži slimo cilvēku aprūpi veic ģimenes locekļi pašu spēkiem, taču viņiem ne vienmēr ir zināšanas, kā to darīt pareizi.

lasīt tālāk

2018-12-13 14:42:47

Runājot par deinstitucionalizāciju, mēs aizmirstam kādu būtisku jautājumu: kādi ir un kādi būs cilvēku ar garīgā rakstura traucējumiem ienākumi, iznākot no dzīves ilgstošas aprūpes institūcijā un sākot dzīvi sabiedrībā?

lasīt tālāk

2018-12-13 14:39:30

Starptautiskajā personu ar invaliditāti dienā notika paradejošanas paraugdemonstrējumi. Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari kopā ar Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrību Latvijas Nacionālajā bibliotēkā rīkoja informatīvi aktīvu pasākumu Pastāvēs, kas pārvērtīsies.

lasīt tālāk

2018-12-13 14:37:54

Īsumā par aktuālāko

lasīt tālāk

2018-12-12 14:26:20

Saeimas sociālo un darba lietu komisijas deputāti šodien lēma neturpināt skatīt iepriekšējā parlamenta konceptuāli atbalstītos grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas paredz izmaiņas tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanas kārtībā, bet solīja atgriezties pie jautājuma, kad būs iepazinušies ar esošo situāciju un plānotajām izmaiņām.

lasīt tālāk

2018-12-12 14:13:09

Saeimas Sociālo un darba lietu komisija otrdien, 11.decembrī, nolēma izveidot Sabiedrības veselības apakškomisiju. Darbam apakškomisijā pieteikušies visi Sociālo un darba lietu komisijas deputāti: Anda Čakša, Andrejs Klementjevs, Ieva Krapāne, Jānis Krišāns, Vitālijs Orlovs, Jānis Reirs, Andris Skride, Edmunds Teirumnieks, Evita Zālīte-Grosa un Normunds Žunna.

lasīt tālāk

2018-12-12 13:09:13

Jaunajā tiesmedicīniskās ekspertīzes veikšanas kārtībā ietverta norma, kas paredz eksperta tiesības sniegt personai vai tās likumiskajam pārstāvim tiesmedicīniskajā ekspertīzē iegūto informāciju, kas būtiski skar ekspertīzei pakļautās personas veselības intereses, piemēram, var ietekmēt laikus nediagnosticētas retas ģenētiskas saslimšanas tālāko gaitu un iznākumu.

lasīt tālāk