Stāsti

Voldemārs Lapa: Es gribu būt brīvprātīgais!

Šoreiz iepazīstinam ar vienu no mūsu kolēģiem – Voldemārs Lapa. Kādā vasaras dienā atvērās Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons durvis un ieradās smaidošs puisis, kurš teica: “Labrīt , es pie Jums ierados, jo gribu kaut ko darīt! Es gribu būt brīvprātīgais!”

Voldemārs labprāt piedalās ikvienā aktivitātē, nebaidās grūtību un labprāt izpilda ikvienu uzticēto uzdevumu. Sākām ar pašiem vienkāršākajiem darbiņiem, bet tagad Voldemārs jau piedalās akciju plānošanā, aktīvi iesaistās vides novērtēšanā, piedalās filmēšanas procesos un dalās savos iespaidos par notiekošo sabiedrībā. Voldemārs vēlas atrast pastāvīgu darbu, vēlas aktīvi dzīvot un būt noderīgs sabiedrībai. Voldemārs ir interesants sarunu biedrs un labs kolēģis! Voldemārs ir viens no mums! 🙂

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa