Ziņas

Satversmes tiesas spriedumi par GMI, par trūcīguma līmeni, par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu

Šodien esam Latvijas Republikas Tiesībsargā, un sarunāsimies ar Inetu Rezevsku, kas ir Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja.
Runāsim par ļoti svarīgu lietu, kas notiek 2020. gadā
- par Satversmes tiesas lēmumiem, par vairākiem atbalsta veidiem cilvēkiem ar invaliditāti.
Ko nozīmē šie tiesas spriedumi un kā viņi tiek īstenoti dzīvē.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa