Ziņas

Saruna ar Rīgas domes deputātu Viesturu Kleinbergu

Kas aktuāli Rīgā cilvēkiem ar invaliditāti?

00:00 Sākums (Viesturs Kleinbergs Apeironā)

00:45 Kas gada laikā ir izdevies panākt Rīgas domē? Kādi sasniegumi, virzības, kāda ir attīstība sociālajā jomā?

04:28 Kā Tu vērtē 10 ballu skalā atbalsta sistēmu Rīgā?

04:55 Par aprūpi mājās

07:15 Pakalpojumu pēctecība cilvēkiem ar invaliditāti Rīgā?

08:58 Vāja komunikācija ar pašvaldības iedzīvotājiem

10:24 Par grupu dzīvokļu un dienas aprūpes centra izveidi Priedaines ielā (Sveču māja)

11:13 Sniega tīrīšana Rīgā

13:27 Par transporta pabalstu (Izmaiņas cilvēkiem ar invaliditāti)

14:41 Dzīvokļu pielāgošana. Vai ir rindas? Pieprasījums?

16:00 Asistenta pakalpojums. Kā to attīstīt?

17:01 Vides pieejamības stratēģija Rīgā?

18:51 Nobeigums

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa