Ziņas

Latvijas Nedzirdīgo Savienībā 2011

Pēc surdotehniskajiem palīglīdzekļiem rindā gaida apmēram 3000 cilvēku.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa