Ziņas

Kopā 10-11-2012

Kādos gadījumos operācijas tiek veiktas ārpus Latvijas robežām un kā tiek segti ārstniecības izdevumi? Kas ir “Dakteri Klauni”?

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa