Ziņas

Kopā 03-12-2011

Projekts “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu atīstība personām ar redzes traucējumiem”,šaudauns, “Cerību spārni” Siguldā un gaismas izrāde “Zaķīšu pirtiņa”

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa