Ziņas

Jaunais Būvniecības likums 2011

Tiek pieņemts jauns Būvniecības likums. Vai pieļaujamas atkāpes, kas saistītas ar vides pieejamību?

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa