Dažādi

Globālā pieejamības diena

Katru gadu maija trešā ceturtdiena ir Globālā pieejamības diena. Par to stāstīts diezgan garā videosižetā angļu valodā.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa