Dažādi

6. Nodarbība: Rindkopas, atstarpes starp rindiņām, teksta izlīdzināšana MS Word

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa