12.01.2013

Trīs Ceturtdaļas

Rīgā. Mikroautobuss un cilvēki ar invaliditāti. Tehnoloģijas cilvēkiem ar dzirdes traucejumiem

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa