Ētika

1. Kā pareizi sveicināt cilvēku ar invaliditāti?

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa