07.04.2015

Trīs Ceturtdaļas

Izrādās, Ogrē veiksmīgi funkcionē sociāls uzņēmums, lai gan valsts šo jomu joprojām neregulē. Vairākās vietās ir atklāta labdarības siena un Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs piedāvās jauna veida palīglīdzekļus.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa