Veicinās darba devēju izpratni par cilvēku ar invaliditāti izaicinājumiem darba tirgū

21. novembris. 2022

Otrdien, 22. novembrī, notiks noslēdzošās “Sajūtu vakariņas”, kurās darba devēji neformālā gaisotnē iepazīsies ar izaicinājumiem, kurus ik dienu piedzīvo cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem. Sabiedrības integrācijas fonda un Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” rīkoto vakariņu mērķis ir parādīt no cita skatupunkta iespējas personu ar invaliditāti nodarbināšanai un iedrošināt sniegt viņiem darba iespējas.

Darba devējiem būs iespēja izjust to, kā ir baudīt maltīti, ja nav pieejama kāda no maņām – redze, dzirde, pirkstu veiklība. Tāpat dalībniekiem būs iespēja dzirdēt pieredzes stāstus un dalīties pārdomās par nepieciešamo atbalstu, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību. Varēs apgūt arī vairākas zīmju valodas zīmes, uzzināt vairāk par  Braila rakstu un vides pieejamību.

“Attieksmes un uzvedības maiņa nenotiek vienā dienā, tas ir ilgstošs process, kas atkarīgs no ikviena paša gatavības iesaistīties, pārvērtēt līdzšinējos pieņēmumus un spējas būt atvērtam dažādībai un pieņemt atšķirīgo. “Sajūtu vakariņās” darba devējiem sniedzam iespēju sajust, sadzirdēt un labāk izprast to, kāda patiesībā ir cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem ikdiena. Tādējādi ceram panākt pārmaiņas un sekmēt personu ar invaliditāti nodarbinātības rādītāju paaugstināšanu,” uzsver Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Kampaņā “Sajūti. Sadzirdi. Saproti.” viena no svarīgām mērķauditorijām ir darba devēji. Saeimas Analītiskā dienesta pētījumā par cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem nodarbinātību secināts, ka tiek nodarbināti vien 14,5 % personu ar garīga rakstura traucējumiem, tikmēr personām ar citiem funkcionālo traucējumu veidiem nodarbinātības rādītājs ir no 42 līdz 46 %. Eiropas Savienībā vidēji 50,8% personu ar invaliditāti ir nodarbinātas.

Trešās, noslēdzošās, “Sajūtu vakariņas” 22. novembrī notiks no plkst.17.00 līdz 20.00.

Kampaņas “Sajūti. Sadzirdi. Saproti.” mērķis ir veicināt izpratni un palielināt sabiedrības informētību par personu ar invaliditāti ikdienu, lomu sabiedrībā, diskriminācijas pazīmēm, ar ko nākas saskartiem šai sabiedrības daļai. To īsteno Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” un Sabiedrības integrācijas fonds pasākumu kopuma “Izstāstīt saliedētību” ietvaros.

 

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa