Vairāk cilvēkiem ar invaliditāti būs iespēja saņemt atbalstu savas dzīves vietas pielāgošanai

9. janvāris. 2024

Vairāk cilvēku ar I vai II invaliditātes grupu un kustību traucējumiem varēs pieteikties Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansētu piekļūstamības uzlabojumu veikšanai savā mājvietā. Turpmāk šāda iespēja būs arī strādājošajiem pensionāriem un cilvēkiem, kuri izmanto valsts apmaksātu asistenta pakalpojumu pašvaldībā.

To paredz grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” otrās kārtas “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” īstenošanas noteikumi”, kas otrdien, 8. janvārī, pieņemti valdības sēdē.

Vēršoties ar iesniegumu savas pašvaldības sociālajā dienestā, atbalstam tagad var pieteikties cilvēki ar kustību traucējumiem, kuri pārvietošanās nolūkos ikdienā ir spiesti izmantot kādu tehnisko palīglīdzekli: jaunieši ar invaliditāti vecumā no 15 līdz 18 gadiem, pieaugušie ar I vai II invaliditātes grupu līdz vecuma pensijas vecuma sasniegšanai un strādājoši vai pašnodarbināti pensionāri ar I vai II invaliditātes grupu. Atbalstam var pieteikties arī cilvēki, kuri izmanto valsts apmaksātu asistenta pakalpojumu pašvaldībā.

Pielāgojumu veikšanu var pieteikt ne vien cilvēku ar invaliditāti vai viņu radinieku īpašumā, bet arī īrētā īpašumā, ja ir noslēgts īres līgums uz turpmākajiem pieciem gadiem vai ilgāk, vai arī mājoklis tiek īrēts no pašvaldības. Pašvaldība uzņemsies mērķa grupas un mājokļa izvērtēšanu, kā arī organizēs visus darbus, tai skaitā visas nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu.

Pielāgojumi var būt gan mājokļa iekšējās vides pielāgošanai, piemēram, labierīcību, virtuves zonas, durvju aiļu, gan ārējās vides, piemēram, pacēlāju, uzbrauktuvju un pandusu ierīkošanai, pārbūvei vai atjaunošanai, tādējādi uzlabojot un atvieglojot cilvēkam pārvietošanos mājoklī, kā arī iekļūšanu un izkļūšanu no tā.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa