Uzsākta valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kompensēšana sociālajiem uzņēmumiem

27. maijs. 2021

Labklājības ministrija šonedēļ ir izmaksājusi valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAO iemaksas) kompensācijas pirmajiem trim sociālajiem uzņēmumiem.

No šā gada 1. janvāra Labklājības ministrijas administrētajā Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” ir ieviests jauns atbalsts sociālajiem uzņēmumiem, kuri nodarbina cilvēkus ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem. Sociālie uzņēmumi var saņemt kompensāciju veikto VSAO iemaksu apmērā par šiem nodarbinātajiem. Uz finansiālo atbalstu var pretendēt ne tikai darba integrācijas sociālie uzņēmumi, bet arī pārējie sociālie uzņēmumi, kas sniedz pakalpojumus noteiktām sabiedrības grupām vai labumu sabiedrībai kopumā. Reizi ceturksnī sociālais uzņēmums var pieprasīt Labklājības ministrijai faktiski samaksāto VSAO iemaksu darba devēja daļas kompensāciju, ja par šo personu komersants nav saņēmis finanšu atbalstu citā valsts atbalsta programmā.

Piemēram, uz kompensāciju nevar pretendēt, ja komersants pārskata periodā par šiem pašiem darbiniekiem ir saņēmis grantu no Attīstības finanšu institūcijas Altum vai dotāciju darba algām aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros no Nodarbinātības valsts aģentūras. VSAO iemaksu kompensācija notiek saskaņā ar de minimis atbalsta normatīvo regulējumu, tāpēc to var saņemt tikai tie sociālie uzņēmumi, kuri nav sasnieguši de minimis atbalsta limitu pēdējo trīs gadu periodā.

Vairāk informācijas par VSAO iemaksu kompensēšanu sociālajiem uzņēmumiem šeit.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa