Uzsāk dzīvi ārpus valsts aprūpes centra

1. februāris. 2019

Vidzemes reģiona deinstitucionalizācijas projekta Vidzeme iekļauj ietvaros 282 pieaugušiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem līdz 2018. gada beigām ir izstrādāti individuālie atbalsta plāni, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Vidzemes reģionā saņēma 42 cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem.

Visvairāk izmantotas speciālistu konsultācijas un individuālā atbalsta pakalpojums. Divi pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem saņem dienas aprūpes centra pakalpojumu, viens – īslaicīgās sociālās aprūpes un viens grupu dzīvokļa pakalpojumu. «Nelielais pakalpojumu saņēmēju skaits skaidrojams ar to, ka Vidzemē joprojām ir ļoti maz sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem,» stāsta Naula Danenberga. Ar pašvaldības atbalstu viens cilvēks 2018. gada laikā ir uzsācis patstāvīgu dzīvi ārpus valsts sociālās aprūpes centra. Individuālie atbalsta plāni sagatavoti 430 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, no tiem 100 bērnu ir saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.
Inga Paparde
Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
https://nra.lv/latvija/271518-uzsak-dzivi-arpus-valsts-aprupes-centra.htm

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa