Tiesībsargs izsludina tradicionālo konkursu “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”

9. septembris. 2021

Šoruden jau septīto gadu tiesībsargs kopā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku aicina pieteikt cilvēkus un nevalstiskās organizācijas konkursam “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”. Tā mērķis ir identificēt labās prakses piemērus, izcelt un novērtēt individuālus sasniegumus, kā arī sekmēt Latvijas nevalstisko organizāciju darbu.

 

Konkursa balva tiek piešķirta par aktivitātēm, kas ir uzsāktas vai īstenotas laika posmā no 2020. gada 1. septembra līdz 2021. gada 1. septembrim.  

Šogad konkursā ir izvirzītas astoņas nominācijas:  

  • “Uzdrīkstēšanās” 
  • “Nodarbinātības veicinātājs”  
  • “Sociālo tīklu balss” 
  • “Izglītotājs” 
  • “Bērnu un jauniešu iedvesmotājs” 
  • “Gada palīgs” 
  • “Pieejamas vides iniciatīvas” 
  • “Kultūras vēstnesis” 

 

Šogad īpaši aicinām izcelt aktivitātes, kas palīdzējušas cilvēkiem ar invaliditāti  Covid-19 pandēmijas laikā.  

“Neskatoties uz daudziem sabiedriskās dzīves ierobežojumiem pēdējā pusotra gada laikā, kas būtiski ietekmēja arī nevalstiskā sektora darbību, šogad konkursa nomināciju skaits ir audzis. Tas liecina, ka labie darbi ir pamanīti par spīti visām grūtībām, ar kurām mums nācās saskarties. Vēl vairāk, tas pierāda, ka spējam profesionāli darboties arī neierastos apstākļos, pārvarēt šķēršļus, meklēt labākos risinājumus, lai uzlabotu cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitāti,” uzsver tiesībsargs Juris Jansons.  

Tiesībsargs aicina nebūt pieticīgiem un aktīvi pieteikt nominantus arī par šķietami mazākiem labajiem darbiem nekā tas bijis ierasts pirms Covid-19 pandēmijas: “Neapšaubāmi, ka daudzas grandiozas ieceres apkārtējo apstākļu dēļ nebija iespējams realizēt un tās ir atliktas uz vēlāku laiku, taču es aicinu visus būt drosmīgiem un pieteikt arī mazāka mēroga labos darbus. Kas kādam var šķist šķietami maznozīmīgs un pašsaprotams, tas citam ļoti iespējams bija būtisks pavērsiens viņa dzīves kvalitātes uzlabošanā,” norāda tiesībsargs. 

Konkursā drīkst pieteikt sevi vai personu, nevalstisko organizāciju (NVO), uzņēmumu, sociālo uzņēmēju, domubiedru grupu atbilstoši nominācijām. 

Nominanti tiek iedalīti divās kategorijās:  

1) NVO;  

2) Individuāls sniegums.   

Nominantu pieteikšana notiek no 7. septembra līdz 5. oktobrim.  

Par pieteikšanās kārtību un iesniedzamajiem dokumentiem plašāk var uzzināt konkursa nolikumā:  

https://www.tiesibsargs.lv/news/lv/tiesibsargs-izsludina-tradicionalo-konkursu-gada-balva-cilveku-ar-invaliditati-atbalstam 

Neatkarīga žūrijas komisija, kuras sastāvā būs sabiedrībā zināmas personības, no 9. oktobra līdz 19. oktobrim vērtēs iesūtītos pieteikumus. 

Gada balvas saņēmēji publiski tiks paziņoti un apbalvoti svinīgajā ceremonijā, par kuras norises laiku un formātu tiks paziņots atsevišķi, ņemot vērā ar Covid-19 saistītos ierobežojumus.  

Informācijai: 

KONKURSA NOMINĀCIJAS UN TO KRITĒRIJI 

 1. Nominācija – Uzdrīkstēšanās 

Uzdrīkstēšanās ir ļaušana sev darīt to, kas iepriekš ir šķitis neiespējams un neaizsniedzams. Uzdrīkstēšanās ir drosme pārvarēt bailes un aizspriedumus. Ir brīži, kad apstākļi, apkārtējās norises ir stimuls, dzinulis jaunām vēsmām un atziņām. 

Apbalvosim par aktīvu, iespējams, jaunu iniciatīvu vai rīcību, pārstāvot cilvēkus ar invaliditāti, viņu tiesības un intereses. Šajā nominācijā var pieteikt iniciatīvas jebkurā nozarē, piemēram, attiecībās ar valsts vai pašvaldību iestādēm, darbā, kultūrā, mākslā vai sportā. 

2. Nominācija – Nodarbinātības veicinātājs 

Nodarbinātība arvien ir bijis aktuāls jautājums, vēl jo vairāk ņemot vērā saasinājumu darba tirgū pēdējā gada laikā. Katrs no mums vēlas ne tikai būt noderīgs, bet realizēt sevi, savas prasmes. Arī cilvēkiem ar invaliditāti neapšaubāmi ir svarīga iespēja nopelnīt iztiku, bet tikpat svarīga ir iespēja darīt savu sirdslietu un gūt gandarījumu no padarītā. 

Apbalvosim par iesaistošiem un produktīviem pasākumiem, dodot iespēju cilvēkiem ar invaliditāti realizēt sevi un iekļauties darba tirgū. 

3. Nominācija – Sociālo tīklu balss 

Aktivitātes sociālajos tīklos neapšaubāmi aizsniedz teju ikvienu cilvēku. Balsis sociālajos tīklos kļūst arvien skaļākas. Daudzi tajās ieklausās kā ruporā, kas sniedz informāciju. Balsu dažādība un skaits ļauj izvērtēt, cik ļoti sabiedrību skar un aizkustina, vai informē un uzmundrina šī informācija.   

Apbalvosim tos, kuru viedoklis un pieredzes stāsti, raisītās diskusijas vai rīkotie vebināri sociālajos tīklos un blogos radījuši rezonansi plašākā sabiedrībā. 

4. Nominācija – Izglītotājs  

Zināšanas un prasmes ir tā bagātība, ko mēs spējam dāvāt citiem. Zināšanas nav tikai diploms, bet arī dzīves gudrība un prasme iedrošināt un aicināt atklāt arvien jaunus horizontus. Izglītotājs ir arī tas, kurš veido izpratni un vairo toleranci visā sabiedrībā, tas, kurš ar savām zināšanām vai metodēm izglīto sabiedrību par iekļaujošo izglītību un nākotnes iespējām.  

Apbalvosim par aktivitātēm, kas ir devušas iespēju cilvēkiem ar invaliditāti pilnveidoties, iegūt prasmes un zināšanas, kas ir palīdzējušas iekļauties un realizēt sevi.  Apbalvosim arī sabiedrības izpratnes veidotājus, kas ir virzījuši sabiedrības domu un veicinājuši iekļaušanos.  

5. Nominācija – Bērnu un jauniešu iedvesmotājs  

Mēs vēlamies, lai mūsu bērni un jaunieši justos pilnvērtīgi, sabiedriski un laimīgi. Bērnu attīstībā piedalās ne tikai vecāki, bet arī skolotāji, draugi, apkārtējā sabiedrība. Ļoti lieta loma ir mūsu pedagogiem – bērnudārza audzinātājiem, skolotājiem, interešu pulciņu pasniedzējiem (sportā, mākslā, mūzikā). Laikā, kad lielākā daļa bērnu un jauniešu mācījās tālmācībā, pasniedzēju iesaiste bija ļoti svarīga. 

Apbalvosim par sasniegumiem, veicot bērnu un jauniešu ar invaliditāti sociālās iekļaušanas un atbalsta pasākumus, izglītojot un iedrošinot izzināt kultūras, sporta, mākslas un mūzikas pasauli. 

6. Nominācija – Gada palīgs 

Ir lietas, ko mēs varam izdarīt pašu spēkiem, tomēr dažkārt ir nepieciešams atbalsts un palīdzība. Mums katram līdzās var būt kāds, kam sniegt palīdzību sadzīves lietās vai vienkārši pabūt blakus. Palīgs var būt arī kāds, kas ir sniedzis palīdzību veselības uzlabošanā, rehabilitācijā vai citā jomā, tādējādi uzlabojot personu ar invaliditāti dzīves kvalitāti.  

Apbalvosim par līdzdalību, sniedzot palīdzību un nodrošinot dažāda veida atbalsta pasākumus cilvēkiem ar invaliditāti. Īpaši vēlamies izcelt tos cilvēkus, kas sniedza atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti laikā, kad visu pasauli pārņēma Covid-19 pandēmija (piemēram, palīdzēja ikdienas rūpēs, piegādāja produktus, u.c.)  

7. Nominācija – Pieejamas vides iniciatīvas 

Pieejama un droša vide, kur var viegli piekļūt un orientēties ir pamatnosacījums, lai cilvēks spētu pārvietoties. Bieži vien tas, kas vienam liekas pats par sevi saprotams, citam var būt nepārvarams šķērslis. Daudzviet cilvēkiem ar īpašām vajadzībām piekļuve ir liegta, jo fiziski tas nav iespējams vai rada diskomfortu. Piemēram, nav iespējams iekļūt ēkā vai dabas objektā, vai ir grūtības saskatīt, sadzirdēt vai saprast. 

Apbalvosim par cilvēkiem ar invaliditāti visdraudzīgākās vides nodrošināšanu piekļuvei dažāda veida objektiem, tajā skaitā dzīvojamām ēkām, uzņēmumiem, dažādiem dabas, kultūras un mākslas objektiem, ne tikai cilvēkiem ar kustību, bet arī ar redzes, dzirdes un cita veida traucējumiem, kā arī par jaunām iniciatīvām, idejām, kas radušās, lai pielāgotu vidi cilvēkiem ar invaliditāti. 

8. Nominācija – Kultūras vēstnesis 

Mēs nevaram iedomāties dzīvi bez mākslas, bez teātra un mūzikas. Iespēja apmeklēt izstādes, koncertus un citus sabiedriskos pasākumus ir viena no personības piepildījuma un labsajūtas sastāvdaļām. Tomēr cilvēkiem ar invaliditāti tas var būt nesasniedzams mērķis ne tikai ierobežotas pārvietošanās dēļ, bet arī mākslas veida nepieejamības rezultātā.  

Apbalvosim par sniegto iespēju personām ar invaliditāti baudīt mākslu, teātri, koncertus un citus kultūras pasākumus arī neizejot no mājām, un par jaunu pasākumu izveidi cilvēkiem ar invaliditāti.  

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa