Tiesībsargs 27. novembrī aicina uz Invaliditātes dienai veltītajiem pasākumiem

20. novembris. 2018

Šī gada 27. novembrī tiesībsargs sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB) jau ceturto gadu bibliotēkas telpās rīko Invaliditātes dienai veltītus pasākumus.

Jau ierasts, ka viens no pasākumiem ir konference. Šī gada tēma – „Vai viegli dzīvot sabiedrībā? Invaliditāte.” Konference norisināsies LNB Konferenču centrā laikā no plkst. 10:00 līdz 16:00. Konferencē runās par deinstitucionalizāciju, kuru trīs sesijās no dažādām perspektīvām aplūkos Tiesībsarga biroja, valsts un pašvaldību iestāžu, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji. Trīs sesijas:

I sesija. Tiesību īstenošana praksē;
II sesija. Izaicinājumi un iespējas;
III sesija. Rīcības un risinājumi.
Konferencē daudz domāts par vides pieejamību, būs nodrošināts arī surdotulks.

Jau ceturto gadu svinīgā ceremonijā “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam” no plkst. 18:00 līdz 21:00 pasniegs balvas kā NVO, tā individuālo sniegumu kategorijās: Uzdrīkstēšanās, Nodarbinātības veicinātājs, Sociālo tīklu balss, Izglītotājs, Bērnu atbalsts, Pakalpojumu nodrošinātājs.
Atgādinām, ka visi pasākumi ir bez maksas. Aicinām laikus reģistrēties konferencei un apbalvošanas ceremonijai, jo vietu skaits ir ierobežots. Reģistrācijas saite:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUqG24L7P4ZIwMeuSTEsPsC06w_rpH1lVHH__z8iVbJ7t5ng/viewform

Šogad papildu konferencei un svinīgajai ceremonijai notiks arī pasākums “Iedvesmas meistarklase”, kurā būs aicināti piedalīties tikai NVO pārstāvji, lai radošā gaisotnē rastu jaunas idejas uzņēmējdarbības veicināšanai.

Rūpējoties par estētiski izglītojošu noformējumu, pasākumu norises laikā būs aplūkojama arī Valtera Poļakova fotogrāfiju izstāde “Izaugt ģimenē”.
* Reģistrējoties pasākumam, jūs piekrītat, ka pasākumā Jūs varat tikt filmēts un fotografēts.

Informējam, ka pasākumu būs iespējams vērot arī tiešraidē www.tiesibsargs.lv .

Konferences programmas projekts http://www.tiesibsargs.lv/uploads/content/jaunumi/2711_programmas_projekts_konference_1542026704.pdf

http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/tiesibsargs-27-novembri-aicina-uz-invaliditates-dienai-veltitajiem-pasakumiem

27. novembra Invaliditātes dienai veltīto pasākumu programmas projekts
Norises vieta: Latvijas Nacionālā bibliotēkas Konferenču centrs, Mūkusalas ielā 3, Rīgā
Konference „Vai viegli dzīvot sabiedrībā? Invaliditāte.”
9:30 – 10:00 Kafija, reģistrācija
10:00 – 10:30 Ievadrunas Juris Jansons, tiesībsargs; Ivars Balodis, Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs ;Andris Vilks, Latvijas Nacionālās bibliotēka;Ingus Alliks, Labklājības ministrijas Valsts sekretārs; Gints Kaminskis, Pašvaldību Savienības priekšsēdētājs
10:30 – 11:30 I sesija. Tiesību īstenošana praksē • Zanda Rūsiņa, Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vecākā juriste, “Atbalsts ģimenē – pamats bērna ar funkcionāliem traucējumiem dzīvei sabiedrībā. Pašvaldību prakse un vecāku viedoklis”; • Inga Zonenberga, Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juridiskā padomniece, “Cilvēks ar garīga rakstura traucējumiem starp valsti un pašvaldību, gaidot sabiedrībā balstītus pakalpojumus”
11:30 – 12:00 Kafijas pauze
12:00 – 13.30 II sesija. Izaicinājumi un iespējas • Eva Viļķina, biedrības “Cerību spārni” valdes priekšsēdētāja;• Inga Šķestere, biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” valdes priekšsēdētāja; • Malda Caune, Salaspils novada Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrības “Zelta atslēdziņa”  pārstāve; • Agita Šulca, biedrības ģimenēm ar īpašo vajadzību bērniem un jauniešiem “Vecāki kopā” pārstāve
13:30-14:30 Pusdienas pārtraukums
14:30- 16:00 III sesija. Rīcības un risinājumi • Māris Sprindžuks, Ādažu novada domes priekšsēdētājs;• Ina Behmane, Saldus novada PA “Sociālais dienests” direktore; • Anna Jegorova, Daugavpils novada domes Sociālā dienesta vadītāja; • Aldis Dūdiņš, Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta direktora vietnieks; Konferences kopsavilkums

Svinīgā ceremonija “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam 2018.”
Norises vieta: LNB Ziedoņa zāle
18:00 – 21:00 Apbalvošanas svinīgā ceremonija

Saite uz “Iedvesmas meistarklasi” (jāreģistrējas atsevišķi) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4GpgnCme09i7qD4258Mi7wA-0ltaUC7Yx237uvbuXueNS6Q/viewform
.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa