Studente lūdz iesaistīties pētījumā par fizioterapiju

11. janvāris. 2021

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJAS profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas "Fizioterapija" 5. kursa studente Linda Lancere veic pētījumu  "Vizuālās atgriezeniskās saites ietekme uz rumpja muskulatūras korsetes aktivitāti un krūšu kurvja ekskursiju cilvēkiem ar un bez apakšējo ekstremitāšu amputācijām" bakalaura darba ietvaros.

Pētījuma mērķis ir izvērtēt reāla laika vizuālas atgriezeniskās saites ietekmi uz muskuļu elektrisko aktivitāti un krūšu kurvja ekskursiju rumpja korsetes muskulatūras stiprināšanai cilvēkiem ar un bez apakšējo ekstremitāšu amputācijām.
Aicinu Jūs iesaistīties pētījumā!
Pētījuma ietvaros ir paredzēta viena vizīte, kura ilgs aptuveni 2 stundas.
Jūs atbilstat pētījuma nosacījumiem, ja:
Variants A
● Jūsu vecums ir: 30-65 gadi
● Jūs esat vesels indivīds bez sūdzībām par augšējo vai apakšējo ekstremitāšu sāpēm, muguras sāpēm, sāpēm plecu daļā vai medicīniskas, neiromuskulāras dabas saslimšanas, kas ir ierobežojušas dalību fiziskās aktivitātēs vai darbā  pēdējo 6 mēnešu laikā
● Jūs spējat lasīt un rakstīt latviešu valodā, piekrīt dalībai pētījumā, parakstot Pacienta Informētās piekrišanas formu
● Jūsu ķermeņa masas indekss ir <30
VAI
Variants B
● Jūsu vecums ir: 30-65 gadi
● Jums ir apakšējās ekstremitātes amputācija – unilaterāla transfemorāla (virs ceļa) vai transtibiāla (zem ceļa) amputācija
● Jūsu amputācijas operācija veikta pirms 3 vai vairāk mēnešiem
● Ja jums ir sadzijis amputācijas stumbrs, bez kontraktūrām vai citiem kustības ierobežojošiem faktoriem
● Jūs spējat lasīt un rakstīt latviešu valodā, piekrīt dalībai pētījumā, parakstot Pacienta Informētās piekrišanas formu
● Jūsu ķermeņa masas indekss ir <30
ĶMI indeksu var noteikt šeit: https://www.calkoo.com/lv/kermena-masas-indekss-kmi
Dalība pētījumā ir brīvprātīga un par to nav paredzēta atlīdzība.
Intereses un/vai papildus jautājumu gadījumā, vērsties uz e-pastu: linda.lancere@gmail.com

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa