Sociālo standartu harmonizēšana un izglītības sistēmas pilnveide pamatkompetenču attīstīšanai un nostiprināšanai personām ar smagiem intelektuāla rakstura traucējumiem

1. augusts. 2022

Lai paplašinātu un daudzveidotu pieaugušo izglītības piedāvājuma kvalitāti un sniegtu iespēju cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem saņemt viņu individuālajām spējām pielāgotu izglītību Latvijā, projekta ietvaros realizēto aktivitāšu rezultātā tiktu pilnveidotas speciālistu zināšanas un prasmes, lai viņi strādājot cilvēkiem, kuriem ir smagi intelektuālās attīstības traucējumiem, veicinātu šo cilvēku pamatkompetenču attīstīšanu un nostiprināšu.

Projekta ietvaros realizēto aktivitāšu rezultātā, cilvēkiem ar smagiem intelektuālās attīstības traucējumiem tiku sniegta iespēja saņemt piekļuvi plašākam izglītības veidiem, kas sekmētu šo cilvēku iekļaušanos sabiedrībā, integrāciju darba tirgū, mazinot stigmatizācija un veicinot sociālo standartu harmonizāciju.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa