Slimnīcā “Ģintermuiža” turpmāk būs pieejama sociālā rehabilitācija no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem

21. februāris. 2019

Šīs rehabilitācijas mērķis ir veicināt bērna atteikšanos no psihoaktīvo vielu un atkarību izraisošo procesu lietošanas, kā arī motivēt klienta atgriešanos pilnvērtīgā dzīvē kā attīstīties un pilnveidoties spējīgai personībai atbilstoši vecumposmam.

Izveidotā programma paredzēta 12-18 gadus veciem bērniem, ja narkologs, izvērtējot bērna veselības stāvokli, secina, ka ir novērojama psihoaktīvo vielu lietošana vai tieksme uz atkarības veidošanos.
Slimnīcā skaidroja, ka rehabilitācijas periods ir ilgstošs – līdz gadam. Pakalpojumu var saņemt pēc pilna motivācijas un ārstēšanas kursa pabeigšanas narkoloģiskajā ārstniecības iestādē vai pēc narkologa noteiktā ārstēšanas kursa pabeigšanas.
Programmas darbība notiek terapeitiskā vidē ar diennakts izmitināšanas apstākļiem, strukturētu dienas, nedēļas un mēneša plānu. Lai nodrošinātu uz klientu vērstu pieeju, pakalpojumam ir piesaistīti speciālisti – sociālais darbinieks, psihologs, sociālais rehabilitētājs, dežurants, pēc nepieciešamības arī funkcionālie speciālisti. Paralēli rehabilitācijas pakalpojumam tiek nodrošināta izglītības saņemšana normatīvos noteiktajā kārtībā.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa