SIVA koledža uzņem studentus

13. janvāris. 2020

Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžā jūs varat iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

Ar iegūtajām zināšanām būsiet konkurētspējīgs darba tirgū un varēsiet turpināt studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās citās augstskolās.

Kas studē SIVA Koledžā?

 • jaunieši pēc vidusskolas;
 • jaunieši pēc profesionālās vidusskolas;
 • pieaugušie ar vidējo izglītību;
 • citu augstskolu absolventi,kuri vēlas aktualizēt savas zināšanas vai mainīt specialitāti.

Priekšrocības:

 • cilvēkiem ar invaliditāti iespēja studēt par valsts līdzekļiem;
 • iespēja izvēlēties sev vēlamo studiju formu – pilna laika klātiene vai nepilna laika klātiene;
 • mācību telpas un apkārtējā vide ir iekārtota atbilstoši visiem mūsdienu standartiem, tajā skaitā – pilnībā pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Mēs piedāvājam:

 • studijas augsti kvalificētu pasniedzēju, savas nozares speciālistu vadībā;
 • iespēju izmantot modernu bibliotēku ar jaunākajiem mācību materiāliem;
 • karjeras veidošanas speciālista palīdzību, atrodot prakses un/vai darba vietu;
 • speciālistu – ārsta, ergoterapeita, fizioterapeita, psihologa, sociālā darbinieka u.c. atbalstu;
 • veselības uzlabošanas vai nostiprināšanas procedūras;
 • iesaistīties studentu pašpārvaldē, kurā varat aizstāvēt studentu intereses skolā un sabiedrībā, kā arī organizēt pasākumus;
 • plašas iespējas aktīvai brīvā laika pavadīšanai, piemēram, pie mums ir vokālais ansamblis, dažādas sporta nodarbības, baseins, trenažieru zāle, tiek rīkoti tematiskie vakari;
 • ēdināšanu;
 • izmantot mājīgu dienesta viesnīcu.

Par mācību programmām lasiet šeit.

Par uzņemšanas kārtību un noteikumiem lasiet šeit.

 

Koledžas studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumi:

1. Studiju virziena “Ekonomika” pašnovērtējuma ziņojums par 2015./2016. studiju gadu.

Programmas:

Grāmatvedība un nodokļi;
Mārketings un tirdzniecība.
2. Studiju virziena “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” pašnovērtējuma ziņojums par 2015./2016. studiju gadu.
Programmas:
Informācijas tehnoloģijas;
Lietišķo sistēmu programmatūra.
3. Studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” pašnovērtējuma ziņojums par 2015./2016. studiju gadu.
Programma: Cilvēku resursu vadība.

4. Studiju virziena “Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija” pašnovērtējuma ziņojums par 2015./2016. studiju gadu.
Programma: Viesnīcu servisa vadība.

5. Studiju virziena “Tulkošana” pašnovērtējuma ziņojums par 2015./2016. studiju gadu.
Programma: Surdotulks.

Pieteikšanās līdz 2020. gada 20 janvārim
http://www.siva.gov.lv/koledza.html?fbclid=IwAR10r0eCpt8DNf3ytC4T2ULy9tEMwU_1QwCYYwr49khXJDH1wFotMKzGvRQKoledžas afiša

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa