Seminārs “Pasniegsim roku”

5. februāris. 2014

2014. gada 29. novembrī Pestīšanas templī baptistu draudzē notika seminārs „Pasniegsim roku” ar mērķi informēt par cilvēku ar invaliditāti situāciju Latvijā un motivēt kristīgās draudzes apzināt savā apkārtnē dzīvojošus cilvēkus ar invaliditāti, lai palīdzētu uzlabot viņu dzīves kvalitāti, un pastāstīt par Jēzu Kristu.

No sākuma domāju neiet, jo piederu pie citas reliģijas ar citu pasaules skatījumu, bet interese ņēma virsroku. Ja neņem vērā uzskatu atšķirības, tad diskusija bija vērtīga. Semināra tēmas bija;

• Cilvēku ar invaliditāti situācija Latvijā;

• Stereotipi, aizspriedumi un mīti;

• Liecības par Dieva darbu cilvēku ar invaliditāti dzīvē;

• Praktiski ieteikumi saskarsmē cilvēkiem ar invaliditāti;

• Ko var darīt draudze cilvēku ar invaliditāti labā;

• Paneļdiskusija.

Tika arī pieminēt vides pieejamība un sociālo darbinieku loma baznīcās.

Domāju, ka tā bija laba iniciatīva apvienot ticīgos invalīdus vienā kopā sanākšanā un izrunāt sasāpējušos jautājumus. Iespējams, ka vienam otram tā bija iespēja tikt ārā no savas dzīvesvietas, satikties ar draugiem un kopā pielūgt Dievu.

Konferences materiāli būs pieejami Apeironā pie Gunāra pēc pāris nedēļām.

2014-12-02 13:49:56

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa