Saņemot informāciju par Covid-19 inficētu bērnu vai pedagogu, izglītības iestādēm jāievēro epidemiologu norādījumi

20. marts. 2020

Gadījumos, kad izglītības iestāde no Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) saņem informāciju par bērnu vai pedagogu, kuram konstatēta saslimšana ar Covid-19, skolas vai pirmsskolas izglītības iestādes vadītājam jārīkojas saskaņā ar epidemiologu sniegtajām rekomendācijām.

Izglītības iestāžu vadība aicināta stingri ievērot personas datu aizsardzību un nekādā gadījumā neizplatīt informāciju par konkrētajiem ar Covid-19 inficētajiem bērniem vai pedagogiem.

Skolēni skolās neatrodas

Jau pagājušajā nedēļā, 13. martā, skolās tika pārtraukts mācību darbs klātienē. No 16.līdz 22.martam visiem 1-12.klašu skolēniem ir pavasara brīvlaiks. No 23.marta līdz 14. aprīlim izglītības process tiks organizēts attālināti. Ne skolās, ne ārpus tām ārkārtējās situācijas laikā nedrīkst notikt treniņi, sacensības un mēģinājumi kultūrizglītības, sporta un interešu izglītības nodarbības.

Arī skolotājiem izsludinātās ārkārtējās situācijas obligāti nav jāatrodas skolā. Skolotāji nodrošina, lai mācību process var notikt attālināti, bet veidu un kārtību – kā tas notiek, nosaka iestādes vadītājs.

Pirmsskolas izglītības iestādēs – dežūrgrupas

Pirmsskolas izglītības iestādes un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēji nodrošina dežūrgrupas. Šo pakalpojumu aicināti izmantot vecāki, kuriem darba dēļ nav iespēju bērnus pieskatīt mājās. Lai bērns varētu apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem reizi nedēļā jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka bērns vai kāds ģimenes loceklis nav bijis ārvalstīs vai nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem. Vecākiem arī jāapliecina, ka nav citu iespēju nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Aicinājums ikvienam sekot līdzi aktuālajai informācijai Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē.

https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/3976-sanemot-informaciju-par-covid-19-inficetu-bernu-vai-pedagogu-izglitibas-iestadem-jaievero-epidemiologu-noradijumi

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa