Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdes 11.-19.decembrī

9. decembris. 2018

Informācija par Saeimas Sociālo un darba lietu komisiju sēdēs izskatāmajiem jautājumiem:

Sociālo un darba lietu komisija (13. Saeima)

11. decembris 10:00

1. Par 12. Saeimas likumprojektiem, kuru izskatīšana saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39. pantu var tikt turpināta 13. Saeimā:
Likumprojekts Grozījumi Streiku likumā (906 / Lp 12)
Likumprojekts Grozījums Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanās likumā (907 / Lp 12)
Likumprojekts Grozījums Darba aizsardzības likumā (917 / Lp 12)
Likumprojekts Grozījums Darba likumā (943 / Lp 12)
Likumprojekts Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (944 / Lp 12)
Likumprojekts Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā (949 / Lp 12)
Likumprojekts Grozījumi likumā “Par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā” (1031 / Lp 12)
Uzaicināti: Saeimas Juridiskais birojs.
2. Par apakškomisiju izveidi.

Sociālo un darba lietu komisija (13. Saeima)

12. decembris 10:00
1. Par 12. Saeimas likumprojektiem, kuru izskatīšana saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39. pantu var tikt turpināta 13. Saeimā:
Likumprojekts Speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmsskolas skolotāju izdienas pensiju likums (202 / Lp 12)
Uzaicināti: Labklājības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji.
Likumprojekts Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā (801 / Lp 12)
Likumprojekts Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā (1027 / Lp 12)
Uzaicināti: Veselības ministrijas pārstāvji.
Likumprojekts Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (1256 / Lp 12)
Uzaicināti: Labklājības ministrijas pārstāvji.
Likumprojekts Grozījumi Darba likumā (1333 / Lp 12)
Uzaicināti: Aizsardzības ministrijas pārstāvji.
2. Par zāļu “Rigvir” iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā un valsts zāļu reģistrā.
Uzaicināti: Veselības ministrijas, Nacionālā veselības dienesta, Zāļu valsts aģentūras pārstāvji.
Dokumenti
ZVA_dec_2018.pptx
ZVA_dec_2018.pptx

Sociālo un darba lietu komisija (13. Saeima)

18. decembris 10:00
1. Likumprojekts Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā (13 / Lp 13 steidzams, 2. las.)
2. Par iespējamiem grozījumiem Veselības aprūpes finansēšanas likumā.
3. Par izmaiņām Sabiedrības veselības apakškomisijas sastāvā.

Sociālo un darba lietu komisija (13.Saeima)

19. decembris 10:00
Likumprojekts Grozījumi Ārstniecības likumā (153 / Lp 13, steidzams, 2. las.)

Ar izskatāmajiem dokumentiem un notikušo sēžu protokoliem var iepazīties Saeimas mājaslapas sadaļā “komisiju sēdes” šeit:

https://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/webComisCatpenView&restrictToCategory=13|Soci%C4%81lo%20un%20darba%20lietu%20komisija&count=1000

Ar visu pārējo Saeimas komisiju sēžu kalendāru decembrī var iepazīties šeit:

http://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/ComissionsListByDate?ReadForm

Visa informācija par Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdēm ir šeit:

http://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/webComisCat?OpenView&restrictToCategory=13|Soci%C4%81lo%20un%20darba%20lietu%20komisija&count=1000

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa