Saeimas komisijās 12. un 13. februārī

11. februāris. 2019

Informācija par Saeimas Sociālo un darba lietu u.c. komisiju sēdēs izskatāmajiem jautājumiem:

Sociālo un darba lietu komisija 
Norises vieta: Sociālo un darba lietu komisijas sēžu zālē Jēkaba ielā 10/12, 210.telpa
Sēdes norises laiks: 2019, 12.februāris 10:00
1.Likumprojekts Grozījumi likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” ( 29/Lp13, 2.las.)
Uzaicināti: Satiksmes ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Saeimas Juridiskā biroja pārstāvji.
2. Par grozījumiem Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība”
Par administratīvā sloga nepamatotu palielināšanu ģimenes ārstiem un par personas (pacienta) datu aizsardzības pārkāpuma risku.
Uzaicināti: Veselības ministrija, Finanšu ministrija pārstāvji,VID, Latvijas Ārstu biedrība, Latvijas Ģimenes ārstu asociācija, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija

Norises vieta: Sociālo un darba lietu komisijas sēžu zālē Jēkaba ielā 10/12, 210.telpa
Sēdes norises laiks: 2019, 13.februāris 10:00
1. Par informatīvo ziņojumu “Par priekšlikumiem aktīvākai valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu iegūšanai Latvijas ekonomikas attīstībā”.
Uzaicināti: Ekonomikas ministrijas, Labklājības ministrijas pārstāvji
2. Likumprojekts Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) ( 125/Lp13, 2.las)
Uzaicināti: Veselības ministrijas, Finanšu ministrijas, Konkurences padomes pārstāvji
Par citu komisiju sēdēm varat uzzināt Saeimas mājaslapā
http://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/ComissionsList?readform

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa