Rīgas pašvaldība sniegs palīdzību pārtikas iegādei trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem

5. aprīlis. 2020

Tiks pieškirtas mazumtirdzniecības veikalu pārtikas kartes.

Rīgas domes pagaidu administrācija piektdien, 3. aprīlī, pirmajā attālinātajā sēdē pieņēma lēmumu piešķirt mazumtirdzniecības veikala norēķinu kartes pārtikas produktu iegādei trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri apgūst pirmsskolas, pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmas pašvaldības vai privātajās izglītības iestādēs.

Tikai pārtikas produktu iegādei domātās kartes tiks piešķirtas, lai sniegtu ērtu un ģimenes vajadzībām atbilstošu atbalstu ārkārtējās situācijas laikā, kas izsludināta, lai ierobežotu koronavīrusa Covid-19 izplatību.

Kartes pārtikas produktu iegādei tiks piešķirtas to izglītojamo ģimenēm, kas saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, kā arī tām ģimenēm, kuras reģistrētas Rīgas pilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā.

Kartes nominālvērtība tiks aprēķināta 1,42 eiro apmērā par katru darbdienu ārkārtējās situācijas periodā, sākot no 13. marta. Ar karti būs iespējams iegādāties tikai pārtikas preces, bet būs liegts pirkt enerģijas dzērienus, alkoholu un tabakas izstrādājumus.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments iepirkuma procedūras rezultātā izvēlēsies komersantu, kas nodrošinās kartes izgatavošanu. Savukārt kartes izsniegšanu mērķgrupai nodrošinās Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar tā padotībā esošajām izglītības iestādēm un Rīgas Sociālo dienestu, ievērojot drošības pasākumus, kas noteikti ārkārtējās situācijas laikā.

Saskaņā ar Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas 01.04.2020. datiem atbalsts tiktu piešķirts 13031 bērnam, no tiem 1559 aug trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenēs, bet 11472 bērnu ir no daudzbērnu ģimenēm. No 13031 izglītojamā 4079 apgūst pirmsskolas izglītības programmu, bet 8952 pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu.

https://www.riga.lv/lv/news/pasvaldiba-sniegs-palidzibu-partikas-iegadei-trucigo-maznodrosinato-un-daudzbernu-gimenu-berniem?19210

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa