Rehabilitācijas centrs “Vaivari” attīstībā plāno ieguldīt vēl apmēram divus miljonus eiro

15. aprīlis. 2018

"Vaivaru" pārstāvji atgādināja, ka centrs pēdējo gadu laikā ir investējis 1,2 miljonus eiro, lai atjaunotu divas nozīmīgas nodaļas - otro nodaļu, kurā medicīnisko rehabilitāciju saņem bērni un pieaugušie ar dažādām muskuloskeletālām patoloģijām, un trešo nodaļu, kurā tiek veiktas kardioloģiskās un pulmonoloģiskās rehabilitācijas programmas pieaugušajiem pacientiem. Savukārt nākamie ieguldījumi paredzēti sestā un septītā stāvam remontam, kā arī tehnoloģiskā aprīkojuma papildināšanai un atjaunošanai.

Centrā informē, ka otrās un trešās nodaļas telpas pirms remontdarbiem bija ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. Pēc remontdarbu pabeigšanas pacientiem ir radīta iespēja atlabt jebkuram augsta līmeņa rehabilitācijas centram Eiropā līdzvērtīgās telpās. Katra otrās un trešās nodaļas palāta ir aprīkota ar medicīniskā skābekļa padeves iekārtu, pacientu ērtībām un komfortam pie katras gultas ir ierīkotas konsoles ar elektrības slēdzi, interneta pieslēgumu, apgaismojumu un medicīnas māsas izsaukuma pogu, kā arī telpās ir nomainītas mēbeles. Telpās pārbūvētas ventilācijas sistēmas, nomainīta ugunsdrošības un elektrības instalācija. Abās nodaļās būtiski paplašinātas un labiekārtotas fizioterapijas zāles.

Pēc remonta kardioloģisko pacientu rehabilitācijā aerobās slodzes tolerances treniņam tiek izmantotas dozētas slodzes pastaigas atšķirīgās distancēs, kā arī ir iespēja izmantot nūjošanas nodarbības un ik rīta rīta rosmes. Katram pacientam tiek realizēts individuāls rehabilitācijas plāns, piebilda centrā.

Savukārt plaušu slimību pacientiem līdz šim trūka specializētas rehabilitācijas programmas, kurā noteikti kritēriji efektīvai pacientu atlasei rehabilitācijas veikšanai subakūtā etapā. Tagad izstrādāta metodika darbā ar pacientiem, kuriem veiktas vai jāveic liela apjoma plaušu operācijas vai kuriem ir progresējošas, elpošanas mazspēju izraisošas saslimšanas.01Projekta “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana NRC “Vaivari”, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” rezultātā kopējā līdz šim izremontētā platība sasniedz 1552 kvadrātmetrus – remontdarbi veikti 36 palātās, ārstniecības personāla telpās un fizioterapijas zālēs. Finansējums telpu remontam piesaistīts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, valsts un “Vaivaru” budžeta.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa