Ramona Petraviča pirmo gadu valdībā vērtē kā izaicinājumiem bagātu un saspringta darba gadu

23. janvāris. 2020

Šodien aprit gads, kopš darbu sākusi Krišjāņa Kariņa valdība. Tās sastāvā labklājības ministres posteni no 2019. gada 23. janvāra ieņem Ramona Petraviča. Š.g. 21. janvāra Ministru kabineta sēdē labklājības ministre Ramona Petraviča sniedza pārskatu par pirmajā gadā būtiski paveikto un tuvākajiem plāniem 2020. gadā.

Kā galveno veikumu labklājības jomā ministre uzsvēra minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanas uzsākšanu. No 2020. gada 1. janvāra ir uzsākts paaugstināt minimālās valsts pensijas aprēķina bāzi, attiecīgi palielināti minimālās vecuma pensijas apmēri, kā arī paaugstināts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts personām ar invaliditāti, attiecīgi palielinātas minimālās invaliditātes pensijas. Šis darbs turpināsies. Pienācīgs atbalsts senioriem ir ne tikai labklājības ministra, bet tai būtu jābūt arī visas valdības prioritātei.

No 2019. gada 1. jūlija par 100 eiro (no 213,43 līdz 313,43 eiro) palielināts īpašas kopšanas pabalsts bērniem ar ļoti smagu invaliditāti un pilngadīgām personām, kurām invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības.

Tāpat no 2019. gada 1. jūlija adoptētājiem ir tiesības uz jaunu valsts sociālo pabalstu – bērna adopcijas pabalstu līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai (līdz bērna 7 gadu vecuma sasniegšanai – 107,50 eiro, no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecumam sasniegšanai – 129 eiro).

No 2019. gada 1. aprīļa palielināts valsts sociālās aprūpes centru darbinieku atalgojums, nodrošinot darba samaksas palielinājumu vidēji par 30%.

Pakāpeniski norit plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānu īstenošana, nodrošinot, ka būtiski pieaug mūsdienīgu, sabiedrībā balstītu un ģimeniskai videi pietuvinātu sociālo pakalpojumu pieejamība. Ar ESF atbalstu jau šobrīd sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi tiek sniegti 468 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, 1045 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 423 to likumiskajiem pārstāvjiem. Jau šogad ar ERAF atbalstu tiks izveidota jauna pakalpojumu infrastruktūra 30 pašvaldībās.

Nosakot par 2020. gada prioritātes, labklājības ministre Ramona Petraviča akcentēja jaunumu – minimālā sociālo pakalpojumu groza izveidi un asistenta pakalpojuma pašvaldībās sakārtošanu. Drīzumā tiks uzsākts darbs pie sociālo pakalpojumu groza izstrādes, kas būtu obligāti nodrošināms pašvaldībās dažādām sociālam riskam pakļautām iedzīvotāju grupām. Tā rezultātā visiem Latvijas iedzīvotājiem noteiktās situācijās būs pieejams līdzvērtīgs atbalsts, neatkarīgi no tā, kādā pašvaldībā viņš dzīvo, kā arī pašvaldībām būs pienākums nodrošināt saviem iedzīvotājiem pašu nepieciešamāko pakalpojumu grozu.

Liels izaicinājums būs lēmuma pieņemšana par asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti izmaiņām. Variantam, kas, iespējams, apmierinātu mērķa grupu, papildus varētu būt nepieciešami ap 20 miljoniem eiro.

Paralēli tam turpināsies iesāktais darbs pie bērnu tiesību aizsardzības sistēmas sakārtošanas jeb bāriņtiesu reformas un valsts sociālās aprūpes centru darba uzlabošanas.

2020. gadā turpināsies darbs, lai pilnībā ieviestu minimālā ienākumu atbalsta sistēmu, tiks rosināts pārskatīt ģimenei sniegto valsts atbalstu.

http://lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91615-ramona-petravica-pirmo-gadu-valdiba-verte-ka-izaicinajumiem-bagatu-un-saspringta-darba-gadu

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa