Rail Baltica projekta īstenošanas procesā tiek iesaistīta plašāka sabiedrība

27. augusts. 2018

Jaunbūvējamā Eiropas sliežu platuma dzelzceļa projekta Rail Baltica ieviesējs Latvijā – SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas (EDZL) 22. augustā parakstīja sadarbības memorandu par sadarbību projekta Rail Baltica realizēšanai Rīgas pilsētas teritorijā ar četrām nevalstiskām organizācijām (NVO): invalīdu un viņu draugu apvienību „Apeirons”, apvienību „Pilsēta cilvēkiem”, Latvijas vecāku organizāciju „Mammām un tētiem” un „Latvijas Riteņbraucēju apvienību”.

Parakstītā memoranda mērķis ir, kopīgi sadarbojoties, izveidot Rail Baltica stacijas kā integrētu elementu pilsētvidē, veicinot sabiedriskā labuma palielināšanu projektā un apkārtējā pilsētvidē. Saskaņā ar noslēgto memorandu, paredzēts, ka EDZL, realizējot Rail Baltica projektu Rīgā, sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām, uzklausot minēto NVO viedokli un ieteikumus par ģimenei ar maziem bērniem, riteņbraucējiem, cilvēkiem ar invaliditāti piemērotu, ērtu un atbalstošu vidi un nepieciešamajiem infrastruktūras risinājumiem Rail Baltica Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas un Starptautiskās lidostas „Rīga” posmu realizācijā. Memorands arī paredz, ka NVO pēc uzaicinājuma varēs piedalīties darba grupās un publiskās diskusijās, kuras vērstas uz ērtas mobilitātes, publiskās ārtelpas, vides pieejamības un universālā dizaina, gājēju un velobraucēju infrastruktūras attīstību, kā arī citām ar pilsētvidi saistītām jomām. Sadarbība ar memorandu parakstījušām NVO notiek bezatlīdzības kārtībā.

Andris Linužs, Eiropas Dzelzceļa Līnijas valdes loceklis: „Saskatīt un izmantot visas Rail Baltica radītās iespējas ir tuvāko gadu uzdevums. Arī sabiedrībai ir jāiedziļinās un jāizprot, lai no vēlmēm nonākam līdz vēlamiem risinājumiem. Konstruktīvs dialogs ir ceļš uz rezultātu.”
Mihails Simvulidi, apvienības „Pilsēta cilvēkiem” valdes priekšsēdētāja vietnieks: „Rail Baltica projekts sniedz unikālu iespēju Rīgas centrā izveidot ne tikai nozīmīgu transporta mezglu, bet arī patlaban nepievilcīgo Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas, tirgus un autoostas apkārtni pārveidot par Rīgas iedzīvotājiem un viesiem draudzīgu, pievilcīgu, mūsdienu pilsētvides prasībām atbilstošu vietu. Cilvēkiem draudzīga pilsētvide un ērtas mobilitātes iespējas mūsdienās ir nozīmīgs pilsētas attīstības un konkurētspējas faktors. Laba, kvalitatīva publiskā ārtelpa, vides pieejamība dažādām sabiedrības grupām, iespējas droši un ērti pilsētā pārvietoties gājējiem un velobraucējiem arvien vairāk nosaka pilsētas iespējas piesaistīt iedzīvotājus. Tādēļ ļoti svarīgi Rail Baltica projekta izstrādē un realizācijas gaitā iesaistīt tos, kas izveidoto ikdienā lietos. Memoranda parakstīšana ir labs sabiedrības iesaistes piemērs arī citu infrastruktūras projektu īstenotājiem gan Rīgā, gan citur Latvijā.”

Jurģis Briedis, invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” vides pieejamības eksperts:  Viena no Eiropas vērtībām ir brīva pārvietošanās, kas cilvēkiem ar invaliditāti ir apgrūtināta. Iesaistoties šajā projektā un kopā strādājot, vēlamies izveidot tādu vidi, lai cilvēkiem ar invaliditāti radītu jaunas iespējas pārvietoties un būt brīviem.”

Inga Akmentiņa – Smildziņa, SIA „Mammām un tētiem” valdes locekle:  „Mūsu interese, iesaistoties dzelzceļa projektā ir, lai stacija un vilciens kļūtu vecākiem ar maziem bērniem patiesi draudzīgs – ne tikai vārdos, bet arī darbos. Jāatzīstas, ka ar vilcienu esmu pārstājusi  braukt drīz pēc tam, kad kļuvu par mammu. Kad vienam bērnam bija trīs gadi un otrs gulēja ratos, ar draudzeni izdomājām doties uz jūru ar vilcienu. Es to nevienam nenovēlu. Viens pats cilvēks ratus vilcienā nemaz nevar iecelt! Un tās bezgalīgās kāpnes, kas ved uz peroniem! Es saprotu, ka jaunās stacijas būs gatavas tad, kad maniem bērniem, iespējams, jau būs pašiem savi bērni. Taču ir jāiet uz priekšu, un mēs, Mammamuntetiem.lv , jūtamies pagodināti, ka esam aicināti iesaistīties konsultantu statusā. Ar „bērniem draudzīgu” es saprotu ne tikai tādu staciju, kurā ērti ir pārvietoties ar ratiem. Tā ir stacija, kur ir tīrs, kur darbinieki ģimenēm ar bērniem smaida un ir gatavi ar prieku palīdzēt, kur darbinieki ne tikai prot, bet arī vēlas pateikt „paldies” un „lūdzu”. Tur vide un atmosfēra ir veidota tā, lai būtu rosinoša palīdzēt viens otram, ja nepieciešams. Lai tualetes būtu ne tikai tīras, bet arī pietiekami plašas, lai tajā var iestumt arī bērnu ratus.”

Sešas starptautiskas apvienības saņem uzaicinājumu iesniegt tehniskos un finanšu piedāvājumus Rail Baltica Rīgas Centrālās pasažieru stacijas un tilta projektēšanai un būvdarbiem Eiropas Dzelzceļa līnijas starptautiskā iepirkuma „Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi” 2. kārtas dalībniekiem – sešām starptautiskām apvienībām – sagatavojušas darba uzdevumu, aicinot apvienības iesniegt tehniskos un finanšu piedāvājumus. Otrajā kārtā piedalīsies augstas raudzes profesionāļi ar globālu pieredzi dzelzceļa un tiltu infrastruktūras projektēšanā un būvniecībā, apvienībās iekļāvušies arī Latvijas lielākie būvuzņēmēji un eksperti.

Kaspars Vingris, Eiropas Dzelzceļa līnijas Projektu ieviešanas departamenta direktors: „Lai sagatavotu iepirkuma otrās kārtas – kopumā vairāk nekā 800 lappušu apjomīgu dokumentāciju – esam saņēmuši 15 institūciju kā VAS Latvijas dzelzceļš, Rīgas domes Satiksmes departaments, Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, SIA Rīgas satiksme, AS Sadales tīkls, AS Rīgas starptautiskā autoosta, AS Rīgas siltums u.c. tehniskos noteikumus. Lai nodrošinātu starptautiskās žūrijas izvēlētā meta ieceres realizāciju, ar meta autoru PLH Arkitekter ir noslēgts līgums par tehniskā atbalsta pakalpojumiem Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta un Rīgas centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezgla kompleksas apbūves būvprojekta izstrādei. PLH uzraudzību turpinās arī visu projektēšanas laiku.” Pretendentiem līdz šī gada beigām būs jāsagatavo iesniegšanai tehnisko piedāvājumu, pievienojot projektēšanas un būvdarbu izpildes laika grafiku, projektēšanas un būvdarbu veikšanas koncepciju, projekta organizācijas shēmu un aprakstu, videi draudzīgu būvdarbu veicināšanas aprakstu, darba aizsardzības programmu, vides aizsardzības programmu, kā arī citus nepieciešamos dokumentus.

Tāpat no pretendentiem tiek gaidīts finanšu piedāvājums, kas ietver pilnīgi visas izmaksas, kuras ir nepieciešamas un pietiekamas, lai nodrošinātu kvalitatīvu iepirkuma līguma izpildi. Iepirkuma 2. kārtas uzvarētājam būs jānodrošina Centrālās stacijas, jauna dzelzceļa tilta pār Daugavu un Mazo Daugavu, kā arī esošās dzelzceļa līnijas infrastruktūras un Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras projektēšana un būvdarbi. Realizējot šo projektu, Rīga kā Latvijas galvaspilsēta iegūs ļoti nozīmīgu potenciālu – Baltijas centrālais transporta mezgls. Tas nozīmē – iegūt lielas Rīgas centra attīstības iespējas. Līguma slēgšana ar Rail Baltica Rīgas Centrālās pasažieru stacijas un tilta projektētāju un būvnieku paredzēta 2019. gadā, tādējādi nodrošinot būvprojektu izstrādi 2019. – 2020.gadā un būvdarbus 2021. – 2022.gadā.

Jau ziņojām, ka Eiropas Dzelzceļa līnijas 2017. gada 21. aprīlī izsludināja starptautisku publisku iepirkumu divās kārtās „Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksā apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi” būvprojekta izstrādes, autoruzraudzības un būvdarbu veikšanas nodrošināšanai. Iepirkuma 1. kārtā kvalifikācijas pieteikumi tika saņemti no 7 starptautiskām apvienībām, tai skaitā Latvijas lielākajiem būvuzņēmumiem. Ārvalstu un Latvijas uzņēmējiem bija nodrošinātas iespējas dalībai konkursā, veidojot vietējo un starptautisko uzņēmumu apvienības, pašiem nosakot savstarpējās sadarbības modeli un vadošo partneri. Iepirkuma prasības tika izvirzītas atbilstoši augstas kvalitātes standartiem, prasot kandidātiem apliecināt to ar iegūto pieredzi, tai skaitā – prasības kandidātu pieredzei elektrificētas dzelzceļa līnijas pārbūvē, jaunu transporta satiksmei paredzētu tiltu un multimodāla pasažieru transporta mezgla projektēšanā un būvdarbu izpildē. Tāpat kandidātiem tika noteikta prasība: pēdējos trijos gados tiem ir jābūt sasniegtam vidējam neto apgrozījumam 100 milj. eiro apjomā, un kandidāta un tā speciālistiem jābūt pieredzei projektēšanā, kas iegūta pēdējo 5 gadu laikā, un pieredzei būvdarbu izpildē, kas iegūta pēdējo 7 gadu laikā.

Jau ziņojām, ka aprēķinātās šī projekta izmaksas ir tuvu 200 miljoniem eiro, izmaksu aprēķins veikts AECOM priekšizpētes laikā. Metu konkursa noslēgumā izvēlētais risinājums, kam pamatā būs arhitektu biroja PLH Arkitekter sadarbībā ar COWI (Dānija) piedāvātais mets, iekļāvās projektam noteiktajās izmaksās, piedāvājot kvalitatīvus un ilgtspējīgus tehniskos risinājumus un efektīvu resursu izmantošanu. Meta autoriem ir vērā ņemama pieredze līdzīgos objektos.

Informācijai par sešām starptautiskajām apvienībām:

* Piegādātāju apvienība „BASA” (AS „BMGS” (Latvija); AS „A.C.B.” (Latvija); SIA „STRABAG” (Latvija); SIA „AECOM Baltics” (Latvija)).
Piegādātāju apvienībā „BASA” ietilpst AECOM speciālisti, kuri piedalījušies Vaterlo (Waterloo) dzelzceļa stacijas rekonstrukcijas projektā, palielinot stacijas caurlaidības spēju sastrēgumstundās par 30%. Šī stacija ir noslogotākā stacija Lielbritānijā ar aptuveni 100 miljonu pasažieru apgrozījumu 2017. gadā. Savukārt Strabag ir veicis būvdarbus Polijā, Katovices (Katowice) dzelzceļa stacijā, modernizējot staciju, izveidojot multimodālus risinājumus ar autoostu, palielinot platību līdz 200 000 m2, kā arī pazemes savienojumus ar Katovices pilsētas centru. Katovices stacija pēc tās rekonstrukcijas ir ne tikai modernākā dzelzceļa stacija Polijā, bet arī tā ir saņēmusi Centrālās un Austrumeiropas gada būves balvu 2014. gadā.
* Personu apvienība AB „Kauno tiltai” (Lietuva); „Comsa” S.A.U. (Spānija); „Trakcja PRKil” Spolka akcyjna (Polija); UAB „Geležinkelio tiesimo centras” (Lietuva); SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „IGATE”” (Latvija).

Personu apvienības AB „Kauno tiltai” viens no projektēšanas pieredzi apliecinošiem projektiem ir Spānijas Valensijas dzelzceļa arteriālā tīkla jaunās rietumu daļas ass projekta izstrāde: veikta ātrvilciena dzelzceļa līnijas 16 km projekta izstrāde, ievērojot nosacījumu, ka būvdarbu laikā vilcienu satiksme netiek traucēta. Savukārt vērienīgi būvdarbi īstenoti Polijā, dzelzceļa stacijas un dzelzceļa pievadceļu izbūvē Dzjaldovo (Działdowo) apgabalā. Būvdarbu ietvaros veikti dzelzceļa līnijas rekonstrukcijas darbi, t.sk., 13,6 km kontakttīklu izbūve, būvdarbi dzelzceļa stacijā Ilovo (Iłowo) ar 2 galvenajiem un 4 papildu ceļiem un 7 sānu sliežu ceļiem.

* Piegādātāju apvienība „Acciona Mostostal Skonto Būve” (Acciona Construccion S.A. (Spānija); Mostostal Warszawa S.A. (Polija); SIA „Skonto Būve” (Latvija)).

Piegādātāju apvienība „Acciona Mostostal Skonto Būve” īstenojusi darbus 32 km garas dzelzceļa ātrumgaitas līnijas projektēšanā un būvniecībā posmā Villaverde de Medina – Villafranca de Duero, kurā vilcieni attīsta ātrumu līdz 350 km/h. Kā arī vienas no galvenajām Madrides dzelzceļa satiksmes stacijām Chamartin ziemeļu daļas pārbūvi, kurā vienkopus satiekas piepilsētas, tālsatiksmes dzelzceļa līnijas un arī pilsētas metro.
* Personu apvienība „BESIX RERE GROUP” (N.V. BESIX S.A. (Beļģija); SIA „RERE BŪVE” (Latvija)).

Personu apvienību „BESIX RERE GROUP” dalībniekiem ir ievērojama pieredze dzelzceļa, publisku un privātu ēku un objektu projektēšanā un būvniecībā. Nozīmīgi darbi īstenoti Utrehtas dzelzceļa stacijas (vairāk nekā 23 000 m2) pārbūves projektā Holandē, kā arī Reģionālā Ekspreša tīkla realizācijā Briselē. Projektēti un uzbūvēti tilti, kā, piemēram, Al Mariah tilti (4 tilti ar kopējo garumu 1,4 km) Abū Dabī, un citi komplicēti infrastruktūras objekti.

* Personu apvienība „ITL Rail Baltica” (Gulemark Agir Sanay Insaat ve Taahhut A.S. (Turcija); ASTALDI S.p.A. (Itālija); AS „LNK Industries” (Latvija); Ceļu būves firma SIA „BINDERS” (Latvija); SIA „ARČERS” (Latvija)).

Personu apvienību „ITL Rail Baltica” dalībnieku pieredzi pamato apjomīgi projekti ātrgaitas dzelzceļa paplašināšanai un upes pazemes šķērsojumu būvniecībā Itālijā, Turīnā, vairāk nekā 600 milj. eiro vērtībā, kā arī Polijas pilsētas Lodzas 100 000 m2 lielās dzelzceļa stacijas būvniecība, kurā veikto darbu līguma summa pārsniegusi 300 milj. eiro.

* Piegādātāju apvienība „COPISA – BASQUE – UPB – Tilts” (AS „UPB” (Latvija); SIA „Tilts” (Latvija); COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A. (Spānija); ALTUNA Y URIA

S.A. (Spānija); CYCASA, S.A. (Spānija); LAGUNKETA SOCIEDAD ESTUDIOS Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCION, S.A. (Spānija)).
Piegādātāju apvienība „COPISA – BASQUE – UPB – TILTS” apvieno plašu pieredzi lielu un sarežģītu infrastruktūras objektu projektēšanā un realizācijā Latvijā, Skandināvijā, Eiropā un pasaulē. Kā dažus no ievērojamākajiem projektiem apvienības pieredzē var minēt Barselonas metro būvniecību un Spānijas lielāko dzelzsbetona dzelzceļa tiltu pār Tajo upi.

Par Eiropas Dzelzceļa līnijas

Eiropas Dzelzceļa līnijas ir projekta Rail Baltica ieviesējs Latvijā. Eiropas Dzelzceļa līnijas turpina projekta Rail Baltica realizēšanu Latvijā atbilstoši finansēšanas līgumam starp INEA (Innovation and Networks Executive Agency) un trīs Baltijas valstu kopuzņēmumu RB Rail, kas ir vadošais projekta koordinators vienlaikus Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. Interaktīvā pieredze – Rail Baltica Rīgas Centrālās stacijas vīzija – ikvienam interesentam ir aplūkojama www.edzl.lv sadaļā Centrālās stacijas vīzija: http://edzl.lv/lv/noderiga-informacija/fullscreen-interaktiva-pieredze

Medijiem video lietošanai: Rail Baltica Centrālās stacijas vīzija video šeit https://www.youtube.com/watch?v=wSSuXNwVNfk&feature=youtu.be
Papildu informācijai: Rita Voronkova, Eiropas Dzelzceļa līnijas Attīstības un sadarbības departamenta sabiedrisko attiecību vadītāja e-pasts: rita.voronkova@edzl.lv  tālr.: 29264403.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa