Plāno ārstniecības iestādēm mazināt atskaišu apjomu

15. maijs. 2018

Veselības ministrija, mazinot birokrātijas apjomu ārstniecības iestādēs un atvieglojot to pārvaldes darbu, rosina izmaiņas kārtībā, kas nosaka statistikas informācijas ievākšanu par veselības aprūpi.

Ārstniecības iestādēm katru gadu atbilstoši savam darbības profilam ir jāiesniedz pārskati par iepriekšējo gadu, par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem – gan valsts apmaksātajiem, gan maksas pakalpojumiem. Sagatavotajā noteikumu projektā daļa no līdzšinējām iesniedzamajām pārskatu veidlapām tiek izslēgtas, jo nepieciešamo informāciju var iegūt, izmantojot administratīvos datu avotus. Savukārt daļa tiek mainītas vai apvienotas, lai pilnveidotu datu apkopošanas procesu.

Līdz ar to ārstniecības iestādēm iesniedzamais veidlapu apjoms tiek samazināts no līdzšinējām 17 līdz 13 veidlapām, kas iesniedzamas Slimību profilakses un kontroles centrā. No šīm 13 veidlapām viena ir pilnīgi jauna – datu sniegšanai par ārzemniekiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Tā ir izveidota, balstoties uz prasību, kas noteikta valsts oficiālās statistikas programmā 2018. – 2020. gadam.

Tāpat ārstniecības iestādēm turpmāk būs tehniski vienkāršāk iesniegt daļā veidlapu pieprasīto informāciju, jo tām būs iespējams sūtīt vienu datu masīvu elektroniskā formātā, netērējot laiku datu grupēšanai. Ir plānots arī garāks pārskatu iesniegšanas termiņš.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapām veselības aprūpes jomā un to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību”.

Ministru kabineta 2017. gada 21. novembra noteikumu Nr. 683 “Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2018.–2020. gadam” pielikuma 8.31. apakšpunkts.

www.vm.gov.lv

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa