Pirmo reizi Latvijā īstenotas vērienīgas mācības ekspertīzes spēju vides un digitālās piekļūstamības jomā paaugstināšanai

28. novembris. 2023

Lai Latvija kļūtu vēl piekļūstamāka ikvienam un veicinātu ekspertu pieejamību šajā jomā, nodibinājums “Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”” sadarbībā ar Labklājības ministriju un Eiropas Pieejamības resursu centru “Accessible EU” šā gada novembra izskaņā organizēja pasākumu kopumu pašvaldību pārstāvjiem, Eiropas savienības projektu īstenotājiem un topošajiem vides piekļūstamības ekspertiem.

Lai nodrošinātu būvētās un digitālās vides piekļūstamību Eiropas savienības fondu atbalsta jomās, Ministru kabineta noteikumos ir ieteikums finansējuma saņēmējiem konsultēties ar vides un informācijas piekļūstamības ekspertiem. Līdz šim atzinumus un apsekojumus  nodrošināja galvenokārt nevalstiskās organizācijas, kuras pārstāv cilvēku ar invaliditāti intereses. Lielais pieprasījums veikt apsekojumus, sniegt ieteikumus un atzinumus par Eiropas savienības finansējumu celtajiem projektiem apliecina nepieciešamību palielināt pieejamo ekspertu loku. Lai stiprinātu brīvajā tirgū esošo ekspertu veiktspēju un zināšanas un piesaistītu jaunus speciālistus, piemēram, būvniecības, arhitektūras, ergoterapijas speciālistus un studentus, ir nepieciešams sniegt metodisku atbalstu par vides un informācijas piekļūstamību.

“Apeirons” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis norāda :”Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” ar Labklājības ministrijas atbalstu ir realizējusi brīnišķigu  iniciatīvu metodiskā atbalsta sniegšanai un ir  apmācīti 17 vides piekļūstamības  eksperti . Apvienības “Apeirons” novērojumi liecina, ka nepieejama vide ir šķērslis ne tikai cilvēkiem ar smagiem kustību traucējumiem,  tā skar vismaz 85% sabiedrības – vecākā gada gājuma cilvēkus, jaunos vecākus, cilvēkus ar citām invaliditātēm. Apmācītie eksperti būs gatavi laikus sniegt konsultācijas pašvaldībām, arhitektiem, projektētājiem un būvniekiem, lai piekļūstamībai būtu loģisks ēkas risinājums. “Apeirons” ieskatā tas ir labs sākums, lai nodrošinātu piekļūstamības uzraudzības un kontroles sistēmu Latvijā.”

Daina Podziņa Eiropas Pieejamības resursu centra “Accessible EU” nacionālā eksperte un lektore atzīmē, ka: “Piekļūstamības eksperti ir nākotnes profesija. Ne tikai Eiropā, bet arī Latvijā. Tāpēc uzteicami, ka tiek sperti pirmie soļi,  lai šādi eksperti būtu pieejami visiem, kuri būvē un restaurē ēkas, kā arī  gatavo informāciju. Tā, lai šķēršļi, ar kuriem sastopas cilvēki ar dažāda rakstura funkcionēšanas traucējumiem,  tiktu novērsti pēc iespējas ātrāk.”

Pašvaldību pārstāvji un Eiropas savienības projektu īstenotāji šā gada 21. novembrī tika iepazīstināti ar piekļūstamības nozīmi sabiedrības līdzdalības nodrošināšanā, uzraudzību un novērojumiem Eiropas Savienības projektos, digitālo piekļūstamību, universālo dizainu, kā arī ar to, kas ir “Accesible EU” un kā to izmantot Latvijā. Tāpat tiešsaistes skatītājiem un klausītājiem tika pastāstīts par Labklājības ministrijas izstrādāto vides un informācijas piekļūstamības pašnovērtējumu un tā pielietošanu praksē. Savukārt no 22. novembra līdz 23. novembrim tika apmācīti septiņpadsmit vides piekļūstamības eksperti, lai spētu kvalitiatīvi konsultēt Eiropas savienības fondu projektu īstenotājus.

Lība Bērziņa iekļaujošas kultūras veicinātāja, biedrības “COLORIZE” dibinātāja un apmācību dalībniece atzīmē:  “Man no šī pasākuma īpaši aizķērās tas, ka mēs visi varam būt atbildīgi par vidi, kurā mēs dzīvojam. Ja arī neesmu arhitekts vai būvnieks, es varu lietas un procesus ietekmēt. Nestāvēt malā, iesaistīties, aktualizēt, ja redzu, ka kaut kas nenotiek kā vajag. Piedalīties publiskajā apspriešanā, ziņot par objektu, kur netiek ievērotas vides piekļūstamības prasības. Jo tikai kopā mēs varam mainīt lietas uz labu. Vides pieejamība jeb piekļūstamība ir mūsu katra atbildība un pienākums.”

Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju Universitātes “Ainavu arhitektūra” students Daniēls Zeltiņš stāsta: “Vides piekļūstamība ir komplicēts izaicinājums, kas liek vienlaicīgi domāt dažādos virzienos, lai rezultāts ne tikai būtu piekļūstams, bet ar labu dizainu, ilgtspējīgs un vienlaicīgi drošs. Man kā topošajam vides piekļūstamības ekspertam ir tas atbildīgais uzdevums rast kompromisu starp visām šim pusēm. Vides piekļūstamībai nav viens standarta risinājums visos gadījumos, ko varam viegli piemērot it visur, katra situācija ir unikāla.”

ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām noteikts pienākums dalībvalstīm īstenot pasākumus, lai vienlīdzīgi ar citiem nodrošinātu personām ar invaliditāti pieeju fiziskajai videi, transportam, informācijai un sakariem, tostarp informācijas un sakaru tehnoloģijām un sistēmām, un citiem objektiem un pakalpojumiem, kas ir atvērti vai ko sniedz sabiedrībai gan pilsētās, gan lauku rajonos.

Pasākums tapis sadarbībā ar  Labklājības ministriju un Nodibinājumu “Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”” un AccessibleEU.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa