Pārdalīs līdzekļus starp veselības aprūpes budžeta programmām

13. novembris. 2018

Ministru kabineta sēdē izskatīts informatīvais ziņojums par nepieciešamību veikt iekšēju līdzekļu pārdali Veselības ministrijas budžeta ietvaros 2018. gadā.

Lai nodrošinātu rezidentu apmācību saistībā ar rezidentu skaita pieaugumu, valdība atbalstīja finansējuma pārdali 3,1 miljona eiro apmērā. Savukārt, lai nodrošinātu daļēju apmaksu par Latvijas iedzīvotājiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem Eiropas Savienības (ES) sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros atbilstoši no ES un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm saņemtajiem rēķiniem, pārdalīs 6,7 miljonus eiro.

Finansējumu plānots pārdalīt no Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammām, kur šogad plānots ietaupījums.

www.vm.gov.lv

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa