Par VDEĀVK vadītāju iecelta Daina Grabe

27. maijs. 2021

Labklājības ministre Ramona Petraviča par Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) vadītāju apstiprinājusi Dainu Grabi. Viņa šajā amatā pārcelta no Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktora vietnieces vietas.

Daina Grabe

Jaunos darba pienākumus Daina Grabe sāks pildīt ar 2021. gada 1. jūniju, un viņas pilnvaras būs spēkā piecus gadus.

“Pildot Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas departamenta direktora vietnieces amatu, Daina Grabe ir pierādījusi sevi kā kompetentu un atbildīgu darbinieku. Viņa pārzina ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām principus, invaliditātes novērtēšanas problēmas un aspektus un ar to saistītos sociālā atbalsta jautājumus Latvijā,” uzsver labklājības ministre.

Labklājības ministre Ramona Petraviča un Daina Grabe ir vienisprātis, ka VDEĀVK turpmākie izaicinājumi un prioritātes ir uz klientu vajadzībām orientētu pakalpojumu sniegšana un to pilnveidošana, iestādes darbības un invaliditātes ekspertīzes procesu efektivitātes nodrošināšana, kam jānotiek saskaņā ar invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveidošanas procesiem, lai Latvija virzītos prom no medicīniskās pieejas invaliditātes noteikšanā, tā vietā arvien lielāku uzsvaru liekot uz personas funkcionēšanas spēju novērtēšanu.

Daina Grabe Latvijas Medicīnas akadēmijā ir ieguvusi bakalaura grādu veselības aprūpē un profesionālo fizioterapeita grādu. Grabes pašreizējie amata pienākumi ir tieši saistīti ar invaliditātes politikas un invaliditātes novērtēšanas jautājumiem. Labklājības ministrijā viņa strādājusi gandrīz piecus gadus, savukārt pirms tam desmit gadus – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) Veselības aprūpes un rehabilitācijas nodaļā un Pensiju metodiskās vadības daļā.

Jaunā iestādes vadītāja vēlas, lai VDEĀVK ir mūsdienīga un progresīva valsts iestāde, kura ir vērsta uz komunikāciju ar klientiem, sadarbību ar dažādiem partneriem, iestādes darbības pilnveidošanu un kurā strādā profesionāli, atbildīgi un uz sadarbību vērsti darbinieki.

VDEĀVK ir labklājības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kurā vadītāja amats bija vakants kopš 2020. gada septembra. 2021.gadā Valsts kancelejas izsludinātais atklātais konkurss uz VDEĀVK vadītāja amatu noslēdzās bez rezultāta. Valsts civildienesta likums paredz, ka ierēdni, lai nodrošinātu labu pārvaldību, it sevišķi civildienesta uzdevumu efektīvu izpildi un sabiedrības uzticību civildienestam, var pārcelt jebkurā citā ierēdņa amatā uz noteiktu vai nenoteiktu laiku tajā pašā vai citā iestādē.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa