Par Pavadoņa kartes izmantošanas kārtību

21. aprīlis. 2021

Informācija par personas ar I invaliditātes grupu un personu līdz 18 gadiem ar invaliditāti par pareizu pavadoņa kartes lietošanu, reģistrējot braucienu Rīgas sabiedriskajā transportā.

Pavadoņa karte

Saskaņā ar Invaliditātes likuma 12. pantu invaliditātes sekas personām ar invaliditāti mazina, nodrošinot tiesības par valsts budžeta līdzekļiem bez maksas izmantot Latvijas Republikas teritorijā visu veidu sabiedrisko transportu personām ar I vai II invaliditātes grupu, personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un personai, kas pavada personu ar I invaliditātes grupu vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti (turpmāk – pavadonis).

Lai nodrošinātu ērtāku Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta izmantošanu, personām ar I invaliditātes grupu un personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurām ir nepieciešams pavadonis, tiek izsniegtas divas personalizētas viedkartes, no kurām viena ir paredzēta personīgai lietošanai, bet otra – pavadonim. Abās personalizētajās viedkartēs ir piesaistīts 1. vai 2. grupas invaliditātes statuss. Uz Pavadoņa kartes ir personas ar invaliditāti fotogrāfija un personalizētā e-talona (t.sk. Rīdzinieka kartes vai Skolēna e kartes) numurs vai jaunā dizaina Pavadoņa kartēm personas kods. Jaunā dizaina Pavadoņa kartes ir veidotas tā, lai lietotājs to viegli varētu atpazīt – sarkana sāna mala un vidū izgriezts caurums, lai personas ar redzes daļēju vai pilnīgu zudumu varētu sajust atšķirību. Vēršam uzmanību, ka Pavadoņa karte ir paredzēta izmantošanai tikai gadījumos, kad persona ar invaliditāti sabiedriskajā transportā brauc kopā ar pavadošo personu.

Kopš 2020. gada rudens RP SIA “Rīgas satiksme” nodod Valsts SIA “Autotransporta direkcija” to e-talonu reģistrāciju datus, kuros ir noformēts 1. vai 2. grupas invaliditātes statuss. Saņemot šos datus, tiek veikta viedkartes/viedkaršu īpašnieka atbilstības pārbaude piešķirtajam statusam un analīze, vai personas, kurām ir izsniegtas divas viedkartes, braucienus ar abām kartēm reģistrē vienlaicīgi vienā transportā. Pēc pārbaužu rezultātiem esam konstatējuši vairākus gadījumus, kad ar lielu varbūtību Pavadoņa karte tiek izmantota bez personas ar invaliditāti viedkartes reģistrēšanas. Lai izslēgtu nepamatotu Pavadoņa karšu izmantošanu, ir izstrādāts rīks, kas gadījumos, kad Pavadoņa karte ir reģistrēta bez personas ar invaliditāti viedkarti, tiks bloķēta Pavadoņa karte. Pēc kartes bloķēšanas tā kļūst nederīga. Informējam, ka no šī gada 1. jūniju tiks ieslēgta automatizēta nepamatoti izmantotu Pavadoņu karšu bloķēšana. Par personalizētās viedkartes atjaunošanu šādos gadījumos ir jāmaksā 2,85 eiro.

Ņemot vērā iepriekš rakstīto, īss apkopojums Pavadoņa kartes izmantošanas kārtībai:

1. Pavadoņa karti var saņemt persona ar I invaliditātes grupu vai persona līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, ja tai ir nepieciešams pavadonis. Uz Pavadoņa kartes ir personas ar invaliditāti fotogrāfija un personas kods un iestrādātas atšķirības zīmes: sarkana sānu mala un izgriezts caurums.

2. Pavadoņa karti drīkst izmantot, pārvietojoties sabiedriskajā transportlīdzeklī tikai kopā ar personu ar invaliditāti, kam pavadoņa karte tika izsniegta.

Ja Pavadoņa karte netiks lietota atbilstoši iepriekš norādītajam, informējam, ka:

1. no 2021. gada 1. jūnija tiks bloķētas tās Pavadoņa kartes, kuras būs reģistrētas bez personas ar invaliditāti viedkartes reģistrācijas;

2. kontrolieri aizturēs tās Pavadoņa kartes, kuras uzrādīs persona, kurai tā nav izsniegta, t.i., pavadonim, kurš sabiedriskajā transportā brauc bez personas ar invaliditāti;

3. par personalizētas viedkartes (t.sk. Rīdzinieka karte, Skolēna e karte, Pavadoņa karte) atjaunošanu, ja tā bloķēta klienta vainas dēļ, jāmaksā 2,85 eiro.

Aicinām tos, kuriem ir vecā tipa Pavadoņa karte, nomainīt to pret jaunā dizaina Pavadoņa karti. Kartes maiņa ir bez maksas. Informācija par karti šeit: https://www.rigassatiksme.lv/lv/biletes/e-talonu-veidi/pavadona-karte/

RP SIA “Rīgas satiksme” būs pateicīga, ja šo informāciju darīsiet zināmu personām, kurām tā ir aktuāla – personām ar I invaliditātes grupu un bērnu ar invaliditāti vecākiem.

 

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa