Vides pieejamības konsultācijas, audits un monitorings

Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons piedāvā arhitektu un celtniecības kompānijām noslēgt pakalpojumu līgumus par konsultāciju sniegšanu.

Pašvaldībām piedāvākam slēgt sadarbības līgumus.

Apvienība Apeirons pieejamas vides nodrošināšanā piedāvā:

  1. Būvniecības projektu saskaņošana
  2. Konsultācijas pirms projekta uzsākšanas
  3. Pieejamas vides alternatīvu izvērtēšanu
  4. Pieejamas vides auditu konkrētos objektos
  5. Dažādu pieejamības vadlīniju izstrāde
  6. Universālā dizaina skaidrojumi un principu ieviešana dzīvē.
  7. Samērīguma principa piemērošana

Objekti, kuros esam iesaistījušies – Rail Baltic, Latvijas Dzelzceļš, Austrumu slimnīca, Stradiņu slimnīca, Rīgas domes Satiksmes departaments, Kurzemes plānošanas reģions un daudzi citi.

Izmantojamais brīvpieejas resurss – www.videspieejamiba.lv

 

Sazinies ar mums!

Paldies! Ziņojums saņemts.
Kaut kas nogāja greizi

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa