Apvienībai Apeirons ir vairāku gadu pieredze dažādu sociālo pakalpojumu organizēšanā un administrēšanā.

Sadarbībā ar Rīgas domes Sociālo dienestu un ziedot.lv atbalstu nodrošinam:

 

  • Atbalsta personas pakalpojums ģimenēm ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Kopš 2021.gada pavasara Rīgas Sociālais dienests finansē atbalsta personas pakalpojumu ģimenēm ar bērniem ar funkcionāliem

Pakalpojums paredzēts ģimenēm ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vecumā no 1.5 gadiem līdz 4 gadiem. Pakalpojums tiek sniegts Rīgas pašvaldības teritorijā dzīvojošajiem un deklarētajiem.

Pakalpojuma laikā ģimenei tiek piesaistīta atbalsta persona, kura apguvusi apmācību programmu “Atbalsta sniegšana ģimenēm, kurās ir cilvēks ar invaliditāti” un pirmās palīdzības sniegšanas kursu. Atbalsta persona sniedz ģimenei psihoemocionālu un praktisku atbalstu: uzraudzību, bērna prasmju uzlabošanu, pavadīšanu, brīvā laika nodrošināšanu u.t.t.

Pakalpojums tiek sniegts Rīgas valstspilsētā.

Lai saņemtu sociālo pakalpojumu, jāvēršas savas dzīvesvietas sociālajā dienestā. Lai noskaidrotu sev tuvāko Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru, var zvanīt uz tālruņa numuru 67105048 vai rakstīt e-pastu uz soc@riga.lv.

 

  • Individualizētās aprūpes mājās pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

 Kopš 2021.gada 1.jūlija invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” sniedz Rīgas Sociālā dienesta finansētu sociālo pakalpojumu “Individualizētās aprūpes mājās pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”.

Pakalpojums paredzēts bērniem un jauniešiem vecumā no piedzimšanas līdz 20 gadu vecumam, kuru ģimeņu dzīvesvieta ir Rīgas pašvaldības teritorijā.

Pakalpojumu var saņemt Rīgas pašvaldības teritorijā dzīvojošās ģimenes, kuru bērnam:

  • ir izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) atzinums par īpašās kopšanas nepieciešamību vai
  • izsniegts ģimenes ārsta izraksts par to, ka bērnam ir nepieciešams noformēt VDEĀVK atzinumu par īpašās kopšanas nepieciešamību vai
  • bērnam ir noteikta invaliditāte vai
  • izsniegts ģimenes ārsta vai psihiatra izraksts par nepieciešamību noteikt invaliditāti.

Rīgas domes līdzfinansējums pakalpojuma laikā ir 490 eiro mēnesī. Apvienība šī līdzmaksājuma ietvaros var sniegt pakalpojumu līdz 45 stundu apjomam.

Pakalpojuma ietvaros ģimenei tiek piesaistīta aprūpes persona, kura balstoties uz ģimenes vajadzībām, kādā no aprūpes jomām sniedz atbalstu ģimenei.

Pakalpojums tiek sniegts Rīgas valstspilsētā.

Lai saņemtu sociālo pakalpojumu, jāvēršas savas dzīvesvietas sociālajā dienestā. Lai noskaidrotu sev tuvāko Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru, var zvanīt uz tālruņa numuru 67105048 vai rakstīt e-pastu uz soc@riga.lv.

 

  • Auklīšu pakalpojums ģimenēm, kurās ir bērns ar smagu vai ļoti smagu invaliditāti.

Pateicoties ziedotāju atbalstam un Ziedot.lv atbalstam, jau kopš 2008. gada nodrošinām šo pakalpojumu visā Latvijas teritorijā

 

  • Nodarbinātības atbalsta pakalpojums

Ar Rīgas domes Labklājības departamenta atbalstu pakalpojumu nodrošinām cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti un katru gadu iekārtojam darbā vairāk kā 40 cilvēkus ar invaliditāti. Tāpat arī nodrošinām apmācības darba devējiem par cilvēku ar invaliditāti pieņemšanu darbā, komunikāciju un citiem atbalsta pasākumiem.

Pakalpojums tiek sniegts Rīgas valstspilsētā.

Papildus informācijai – inara@apeirons.lv