Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons piedāvā apmācības par tādām tēmām kā:

  • Pakalpojumu nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti
  • Pakalpojumu sniegšana ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti
  • Ētikas principu ievērošana, strādājot ar cilvēkiem ar invaliditāti
  • “Vieglā valoda”, “viekāršā valoda” un to lietošana
  • Pieejamas vides normatīvi
  • Vides pieejamība praksē
  • Pieļaujamās atkāpes no pieejamības normatīva
  • Nodarbinātības procesu organizēšana cilvēkiem ar invaliditāti
  • Interneta mājas lapu pieejamības nodrošināšana

Mācību programmas ir licencētas un apmacību beigās dalībnieki saņem apliecības.

Vairāk par mācību programmām: agita@apeirons.lv

 

Sazinies ar mums!

Paldies! Ziņojums saņemts.
Kaut kas nogāja greizi

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa