Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons piedāvā apmācības par tādām tēmām kā:

  • Pakalpojumu nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti
  • Pakalpojumu sniegšana ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti
  • Ētikas principu ievērošana, strādājot ar cilvēkiem ar invaliditāti
  • “Vieglā valoda”, “vienkāršā valoda” un to lietošana
  • Pieejamas vides normatīvi
  • Vides pieejamība praksē
  • Pieļaujamās atkāpes no pieejamības normatīva
  • Nodarbinātības procesu organizēšana cilvēkiem ar invaliditāti
  • Interneta mājas lapu pieejamības nodrošināšana

Mācību programmas ir licencētas un apmācību beigās dalībnieki saņem apliecības/sertifikātus.

Vairāk par mācību programmām –
Apmācību koordinators
Agita Pulle
Tel. 29459567
E-pasts: agita@apeirons.lv

ATSAUKSMES

Rīgas satiksmei kā uzņēmumam, kurš nodarbina un apkalpo cilvēkus ar invaliditāti, ir svarīgi veidot un nostiprināt izpratni par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām,
drošu pakalpojumu sniegšanu viņiem, kā arī veicināt dažādību un iekļaujošu vidi. Mācībās mūsu darbinieki guva plašu skatījumu par pakalpojumu sniegšana cilvēkiem ar invaliditāti
gan no teorētiskā, gan praktiskā viedokļa. Lai izprastu, kā jūtas cilvēki ar invaliditāti, praktiskajās nodarbībās mūsu kolēģi izmantoja brilles,
kas imitē dažādus redzes bojājumus, uzzināja, kā lieto balto spieķi,
apguva daktilēšanu – burtu attēlošanu ar žestiem, ko izmanto vājdzirdīgie un nedzirdīgie, kā arī uzzināja, kā pareizi palīdzēt cilvēkam ratiņkrēslā.

Paldies par vērtīgajām mācībām un ceram uz turpmāku veiksmīgu sadarbību!

Lekcijas Rīgas centrālās bibliotēkas (RCB)  dalībniekiem tika dota iespēja uz brīdi izmēģināt, kā ir pārvietoties ratiņkrēslā un pārliecināties cik pieejamas cilvēkam ratiņkrēslā ir bibliotēkas telpas. 
Santas Survilas stāstījums RCB darbiniekus vedināja padomāt par saviem priekštatiem par komunikāciju ar personām, kurām ir kustību traucējumi, kā arī gūt jaunas idejas bibliotekārā darba uzlabošanai darbā ar šo mērķgrupu. Video materiāli demonstrēja situācijas redzējumu no cilvēka ar īpašām vajadzībām skatu punkta.
Paldies Santai Survilai un Invalīdu un viņu draugu apvienībai “Apeirons” par noderīgo lekciju! Ceram uz veiksmīgu sadarbību arī turpmāk! 

 

Ar apvienību “Apeirons” sadarbojāmies 2019. gadā, apmācot “Bolt” kopbraukšanas platformas autovadītājus pakalpojumu sniegšanā cilvēkiem ar invaliditāti. Apvienības “Apeirons” vadītais apmācību kurss bija detalizēts, izsmeļošs un informatīvs. Pateicamies par palīdzību autovadītāju izglītošanā!

 

Sazinies ar mums!

Paldies! Ziņojums saņemts.
Kaut kas nogāja greizi

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa