21 Jan

Notiks seminārs par ES fondu finansējumu pakalpojumu sniegšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

15. janvāris. 2020

Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, kā arī viņu ģimenēm būs pieejami sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi sociālo prasmju un funkcionālo spēju uzlabošanai.

Par Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma saņemšanas iespējām 21. janvārī notiks seminārs.

ES fondu finansējums atbalsta pasākumu organizēšanai

Projektu īstenotājiem – biedrībām vai nodibinājumiem – būs pieejams līdz 206 750 eiro liels Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums, lai organizētu atbalsta pasākumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm.

Tie ietver sociālo rehabilitāciju, dienas aprūpi un “atelpas brīžus” jeb īslaicīgus diennakts sociālās aprūpes pakalpojumus. Tāpat projekta ietvaros finansējums paredzēts materiāltehniskā nodrošinājuma iegādei un speciālistu apmācībai pakalpojumu nodrošināšanai. Paredzēts, ka ES fondu programmas ietvaros atbalsta pasākumus varēs saņemt 1300 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem.

Seminārs par projektu iesniegumu sagatavošanu – 21. janvārī

Seminārā š.g. 21. janvārī plkst. 11.00 Rīgā, Ķīpsalas ielā 2, viesnīcā Riga Islande Hotel, būs iespējams uzzināt par ES fondu programmas nosacījumiem, projektu iesniegumu sagatavošanu, saņemt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem, kā arī uzklausīt pieredzes stāstu no nodibinājuma “Palīdzēsim.lv”, kas jau īsteno projektu šīs programmas ietvaros. Vairāk informācijas par semināru, t.sk. pieteikšanās (līdz 19. janvārim), pieejama sadaļā “Pasākumi”. Semināru būs iespējams vērot arī interneta tiešraidē.

Projektu iesniegšana – līdz 2. martam

CFLA biedrību un nodibinājumu projektu iesniegumus atklātajā projektu atlasē pieņems līdz š.g. 2. martam. Projektu iesniegumu atlases nolikums, veidlapas un cita noderīga informācija pieejama CFLA mājaslapā.

Programmas mērķu īstenošanai kopumā no ESF un valsts budžeta paredzēti gandrīz pieci miljoni eiro; otrajā atlasē pieejams atlikušais finansējums 3,1 miljona eiro apmērā. Projektu attiecināmās izmaksas 85% apmērā tiks segtas no ESF, savukārt 15% – no valsts budžeta līdzekļiem.

Atbalsts sociālo pakalpojumu sniegšanai paredzēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.3. pasākuma “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana” ietvaros. Pirmās projektu atlases ietvaros tiek īstenoti 14 projekti, sniedzot atbalstu bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem un viņu ģimenēm.
https://cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2020/notiks-seminars-par-es-fondu-finansejumu-pakalpojumu-sniegsanai-berniem-ar-funkcionaliem-traucejumiem

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa