LM arī šogad nodrošina pašvaldību sociālā darba speciālistiem iespēju izvēlēties apmācību pakalpojumu sniedzējus

28. maijs. 2018

Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu arī 2018. gadā piedāvā pašvaldībām iespēju saņemt apmācības sociālā darba speciālistiem.

Tieši viņi regulāri saskaras ar smagu un sarežģītu problēmu risināšanu un arvien komplicētāka kļūst individuālo sociālo gadījumu vadība, kas pieprasa profesionālu un holistisku pieeju. Līdz ar to sociālā darba speciālistiem ir kritiski nepieciešama regulāra profesionālās kompetences pilnveide.

Lai motivētu pašvaldības nodrošināt regulāru sociālā darba speciālistu profesionālo pilnveidi, LM projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros katru gadu atlasa apmācību pakalpojumu sniedzējus un kompensē 70% no apmācību izmaksām.
Apmācības tēmas izvēlētas atbilstoši pašu speciālistu un Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes pērnā gada nogalē sniegtajam viedoklim par aktuālajām vajadzībām. Tāpēc šogad projekta ietvaros ir iespējams saņemt apmācības par sociālo darbu ar bērnu ārpusģimenes aprūpes sistēmām, sociālo darbu ar bērna bioloģisko ģimeni pēc bērna izņemšanas no tās, sociālo darbu ar ģimenēm ar bērniem, kas vērsts uz klientu prasmēm, zināšanām un iemaņām, audzinot bērnus.

Iespējamas arī apmācības par psihosociālo konsultēšanu sociālajā darbā, grupu organizēšanu un vadīšanu, klientu funkcionālo traucējumu smaguma pakāpes noteikšanu, vides un vajadzību novērtējumu, klientu vajadzību pēc sociālās rehabilitācijas izvērtēšanu un sociālās rehabilitācijas plāna izstrādi, īstenošanu, dokumentēšanu un novērtēšanu.

Tāpat pieejamas konsultācijas par darbu ar manipulatīviem, agresīviem klientiem, konfliktu risināšanu un veselīgas komunikācijas instrumentiem, darbu ar personām ar dažāda veida garīga rakstura traucējumiem, darbu ar personām krīzē un spēka perspektīvu sociālā darba praksē.
Saraksts ar pakalpojumu sniedzējiem, kuriem ir piešķirtas tiesības sniegt apmācību pakalpojumu pašvaldību sociālo dienestu un to izveidotu sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistiem, ir pieejams LM tīmekļa vietnē ŠEIT.

www.lm.gov.lv

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa