Jurģis Briedis

Viss ir vienkārši!

Ieguvis izglītību Rīgas Tehniskajā universitātē: profesionālo bakalauru/ inženiera kvalifikāciju būvniecībā.

Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” vides pieejamības eksperts kopš 2011. gada. Strādājis arī par konsultantu Būvniecības valsts kontroles birojā no 2015. līdz 2017. gadam. Pieredzi guvis dažādos starptautiskos projektos Spānijā, Lielbritānijā, Norvēģijā, Vācijā un citur.

Piedalījies būvnormatīvu pilnveidošanā, dažādu vides pieejamības metodisko materiālu, vadlīniju izstrādē.

Iesaistās dažādās darba grupās, padomēs, piemēram, Rail Baltic sabiedriskajā apspriešanā, Rīgas pilsētbūvniecības padomē un citās.

Sniedz atzinumus, sagatavo auditus un konsultē būvniekus, attīstītājus, arhitektus un visus interesentus par vides pieejamības jautājumiem.

Vairākkārt pasniedzis lekcijas Latvijas arhitektu savienībā, dažādos semināros un konferencēs.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa