Latvijā sagatavots detalizēts plāns vakcinācijai pret COVID-19

10. decembris. 2020

Lai brīdī, kad vakcīnas pret Covid-19 būs pieejamas, Latvijā tās varētu saņemt bez kavēšanās un nodrošinātu vakcinācijas procesa organizēšanu, Imunizācijas valsts padomes, Veselības ministrijas, Zāļu valsts aģentūras, Nacionālā veselības dienesta un Slimību profilakses un kontroles centra sadarbības rezultātā ir izstrādāts detalizēts vakcinācijas plāns, tostarp vakcinācijas procesa rokasgrāmata, kas ir izplatīta stacionāriem, kuri ārstē pacientus ar Covid-19.

Veselības ministre Ilze Vinķele: “Latvija ir izdarījusi visus priekšdarbus, lai mēs varētu uzsākt vakcināciju vienlaikus ar pārējām Eiropas Savienības valstīm, kolīdz vakcīnas būs pieejamas.Vakcīna pret Covid-19 ir mūsu drošības garantija un inficēšanās mazināšanas iespēja. Aicinu arī uzdot jautājumus, interesēties par vakcīnu un rūpīgi izvēlēties informācijas ieguves avotus. Apkārt ir daudz novecojušas un nepatiesas informācijas, kas nav pierādījumos balstīta. Es uzsveru, ka vakcinācija Latvijas iedzīvotājiem būs brīvprātīga.”

Latvijā pirmā vakcīnu piegāde tiek gaidīta pašā janvāra sākumā, jo 29. decembrī tiek sagaidīts, ka notiks vakcīnu reģistrācija.

Brīdī, kad vakcīnas būs pieejamas, vakcinēšana tiks īstenota pakāpeniski, vairākos posmos. Pirmajā posmā vakcīnas tiks nodrošināta medicīnas darbiniekiem – ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām un personām, kam ir tiešs kontakts ar Covid-19 pacientiem, un Neatliekamā medicīniskā palīdzības dienesta darbiniekiem. Otrajā posmā (sākot no 2021. gada februāra un marta) paredzēts vakcinēt ilgstošās sociālās aprūpes centru klientus un darbiniekus. Savukārt pēc tam, trešajā posmā – personas virs 60 gadu vecuma un personas ar hroniskām slimībām, bet ceturtajā posmā – operatīvo dienestu darbiniekus (piemēram, policistus, robežsardzes darbiniekus) un izglītības iestāžu darbiniekus, kuri strādā vispārējās un pirmsskolas izglītības iestādēs. Plašāku sabiedrības vakcinēšanu plānots īstenot ne ātrāk kā 2021. gada otrajā ceturksnī.

Ārstniecības personu vakcinācija tiks nodrošināta ārstniecības iestādē vai iespējami tuvu darba vietai. Vakcinācija sākotnēji tiks organizēta īpaši aprīkotos vakcinācijas kabinetos stacionārajās ārstniecības iestādēs, kurās stacionēti Covid-19 pacienti. Savukārt vakcinācija izbraukumu veidā notiks sociālās aprūpes iestādēs, operatīvajos dienestos un izglītības iestādēs. Vakcinācija senioriem un personām ar hroniskām slimībām tiks nodrošināta iespējami tuvu dzīvesvietai – ārstniecības iestāžu vakcinācijas kabinetos. Vakcinācija pret Covid-19 būs brīvprātīga un valsts apmaksāta.

Zāļu valsts aģentūras direktors Svens Henkuzens norāda: “Paredzēts, ka pirms vakcinācijas veikšanas vakcinācijas kabinetos obligāti jānodrošina ārsta vai ārsta palīga konsultācija, bet vakcinēšanu varēs veikt ne tikai ārsts vai ārsta palīgs, bet arī medicīnas māsa.  Pēc vakcinācijas veikšanas informācija par vakcināciju būs jāievada iedzīvotāja profilā E-veselības sistēmā, lai varētu operatīvi un ātri šos datus uzglabāt un apstrādāt.”

Lai nodrošinātu vakcīnu pret Covid-19 pieejamību vakcinācijas kabinetos, nepieciešamais vakcīnu apjoms reizi nedēļā ārstniecības iestādei būs jāpasūta no Slimību profilakses un kontroles centra, bet vakcīnu faktisko piegādi uz ārstniecības iestādēm veiks zāļu lieltirgotavas. Vakcinēšanas kārtību un vakcīnas saņēmēju plūsmas koordināciju vakcinācijas kabinetā katra ārstniecības iestāde nodrošinās individuāli, decentralizēti veidojot sarakstus ar personām, kas pieteikušās vakcinēties, un datumu un laiku, kad tiks veikta vakcinācija. Pieteikties vakcinācijai iedzīvotāji varēs, piezvanot konkrētajam vakcinācijas kabinetam, tāpat kā gripas vakcīnām. Iedzīvotajiem būs pieejama vakcinācijas kabinetu karte un telefona numuri, ar kuru starpniecību varēs pieteikties vakcinācijai.

Detalizēta informācija par vakcinēšanas veikšanas kārtību ārstniecības iestādēs apkopota īpaši izstrādātā vakcinācijas rokasgrāmatā. Tajā norādītas prasības vakcinācijas kabinetu aprīkošanai, personālam, kas tiesīgs veikt vakcinēšanu, vakcinācijas veikšanas kārtība, informācija par vakcīnu uzglabāšanu u.c.

Pirmās vakcīnas Latvijai varētu tikt piegādātas 2021. gada janvārī. Janvāra pirmajā pusē gaidāms ap 12 tūkstošiem “Pfizer/BioNtech” izstrādāto vakcīnu  devu un ap 127 tūkstošiem “AstraZeneca” Covid-19 vakcīnu devu, bet uzņēmuma “Moderna” izstrādātās vakcīnas piegādes datums vēl nav pieteikts. Taču piegādes netiks veiktas pirms zāļu reģistrācijas un var tikt attiecīgi aizturētas.

Lai informētu ārstniecības iestādes un medicīnas darbiniekus par vakcinēšanas procesu Latvijā, Zāļu valsts aģentūra un Valsts imunizācijas padome, organizē tiešsaistes seminārus par vakcinācijas kārtību ar vakcinācijas kabinetiem un slimnīcu vadītājiem. Ārstniecības personām izstrādāta vakcinēšanas rokasgrāmata un prezentācija. Informācija par vakcīnām pret Covid-19 regulāri tiek publicēta un atjaunota Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē www.zva.gov.lv, tai skaitā iekļaujot biežāk uzdotos pacientu jautājumu par vakcīnām pret Covid-19 un atbildes uz tiem, un latviešu valodā regulāri tiek publicēti Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) jaunumi. Norisinājušās jau divas preses konferences par vakcīnām pret Covid-19 un plašāka sabiedrības informēšanas kampaņa  par to saņemšanu tiks rīkota 2021. gada pirmajā ceturksnī. Tomēr jau šobrīd notiek sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām un mediju pārstāvjiem. EMA šodien, 11. decembrī, plkst. 14.00-17.30 rīko tiešsaistes diskusiju par vakcīnu pret Covid-19 reģistrēšanu, izvērtēšanu un drošuma uzraudzību. Tiešsaistes diskusijā ir aicināts piedalīties ikviens ES iedzīvotājs, un tā notiks EMA tīmekļvietnē – šeit.  Jautājumi, kas tiks pārrunāti diskusijas laikā, ir pieejami šeit (PDF fails).

Kā jau tika ziņots, šobrīd EMA saņēmusi pieteikumus reģistrēt vakcīnu pret Covid-19 no diviem uzņēmumiem –  “BioNTech” un “Pfizer” un “Moderna Biotech Spain S.L.”.  Ja iesniegtie dati par vakcīnām atbildīs stingriem efektivitātes, kvalitātes un drošuma standartiem, tikai tad EMA sniegs rekomendāciju par vakcīnu reģistrāciju: “BioNTech” un “Pfizer” ne vēlāk kā līdz 29. decembrim, bet “Moderna Biotech Spain S.L.” vakcīnai – vēlākais 2021. gada 12. janvārī. EMA gan norāda, ka minētais laiks var mainīties, ja iesniegtie dati nebūs pietiekami un uzņēmumiem būs jāsniedz papildu informācija. Šobrīd EMA paātrinātā vērtēšanas procedūrā izvērtē vēl divu uzņēmumu – AstraZeneca un Janssen – izstrādāto vakcīnu pret Covid-19 datus.​ Pašlaik EMA arī sniedz konsultācijas 72 vakcīnu un zāļu ražotājiem izstrādes fāzē. Eiropas Savienībā šobrīd vēl nav apstiprināta jeb reģistrēta neviena vakcīna, kas pasargātu no saslimšanas ar Covid-19.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa