Konceptuāli atbalsta atvieglotāku kārtību vides pieejamības nodrošināšanā cilvēkiem ar invaliditāti

13. oktobris. 2020

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija otrdien, 13.oktobrī, konceptuāli atbalstīja rosinātos grozījumus Dzīvokļa īpašuma likumā, kas paredz atvieglotākus nosacījumus vides pieejamības nodrošināšanā pie dzīvojamām mājām personām ar invaliditāti, tostarp autostāvvietu izveidē cilvēkiem ar invaliditāti.

Lai gan vairākas pašvaldības jau nodrošina atbalstu dzīvojamo telpu pielāgošanā, šajā procesā joprojām pastāv daudz birokrātisko šķēršļu. Tostarp, lai pieņemtu lēmumu par mājas pielāgošanu iedzīvotājiem, kuriem ir apgrūtināta iekļūšana mājā, nepieciešams, lai par to nobalso vismaz trīs ceturtdaļas no visiem dzīvokļu īpašniekiem, uzsver likumprojekta autori.

Tāpat autori norādījuši, ka atbalstu, piemēram, mājas ieejas pārbūvei, vairumā gadījumu nav iespējams iegūt, jo dzīvojamajos namos liela daļa iedzīvotāju nav sasniedzami vai arī dzīvo ārzemēs. Tāpat būtiski, ka personām ar invaliditāti nepieciešamo parakstu skaitu bieži vien ir neiespējami savākt, jo pašiem klātienē jāapmeklē dzīvokļu īpašnieki.

Atbildīgā komisija lēma aicināt Ekonomikas ministriju un Labklājības ministriju sniegt priekšlikumus likumprojekta pilnveidei, lai atrisinātu vairākus jautājumus, tostarp par to, vai un kā plānotās izmaiņas vides pieejamības nodrošināšanā skars kopīpašumu, pārējos mājas dzīvokļu īpašniekus, zemes īpašniekus, informē Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētāja Inga Goldberga.

Par likuma grozījumiem trijos lasījumos vēl jālemj Saeimai.

https://lvportals.lv/dienaskartiba/320856-konceptuali-atbalsta-atvieglotaku-kartibu-vides-pieejamibas-nodrosinasana-cilvekiem-ar-invaliditati-2020

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa