Izstrādāts jauns pasākumu kopums Covid-19 ierobežošanai

8. decembris. 2020

Jaunā stratēģija paredz, ka veselības aprūpes un sabiedrības veselības pasākumu kopumam tiks piešķirts finansējums 254 269 517 eiro apmērā.

Jaunās stratēģijas mērķis ir efektīvi pārvaldīt epidemioloģiskos riskus un situāciju valstī, pilnveidot veselības sistēmas pārvaldību un nodrošināt veselības aprūpi visiem pacientiem un iespēju robežās nesamazinot pakalpojumu apjomu. Vienlaikus plānots iespējami neietekmēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības ierobežotas infrastruktūras un pieejamo cilvēkresursu apstākļos.

Lielākā naudas summa jeb kopumā 65 949 951 eiro paredzēta laboratorijas dienesta stiprināšana Ārkārtējās situācijas laikā. Tādējādi tiktu nodrošināta Covid-19 testēšanās 8000 personām, bet uzturēšanas režīmā – 1500 personām.

Otrā skaitliski lielākā pozīcija 52 603 500 eiro apmērā ir individuālo aizsardzības līdzekļu nodrošinājums nākamajam gadam. Tādējādi plānots nodrošināt visu ārstniecības procesu ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.

Tikmēr ārstniecības iestāžu infrastruktūras izmaiņām, tostarp pārbūvei, jaunu ēku un piebūvju celtniecībai, pacientu plūsmu nodalīšanai, plānots atvēlēt 50 200 147 eiro. Par šiem līdzekļiem tiktu īstenota ārstniecības iestāžu infrastruktūras pilnveidošana atbilstoši epidemioloģiskās drošības pasākumiem, nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, tai skaitā ārkārtējās situācijas laikā un nodalot pacientu plūsmas. Tāpat finansējums paredzēts jaunu nodaļu izveidei.

Savukārt veselības aprūpes organizācijas izmaiņām, tostarp arī veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai plānots atvēlēt 25 220 227 eiro.

Vienlaikus kopumā 16 740 586 eiro plānoti pakalpojuma apmaksas tarifu pārrēķinam un drošības standartu nodrošinājumam ārstniecības procesā.

Citu pasākumu vidū arī plānots par 190 194 eiro izstrādāt efektīvu Covid-19 vakcīnu loģistikas shēmu, savukārt vēl 90 000 paredzēti, lai pilnveidotu un nodrošinātu informācijas apriti starp laboratorijām, Slimību profilakses un kontroles centru, Veselības inspekciju un ģimenes ārstiem par atklātiem jauniem Covid-19 saslimšanas gadījumiem.

Iepriekš minētās informācijas aprites pilnveidošanai, kā arī elektroniskā rīka Covid-19 kontaktpersonu reģistrācijai un uzskaitei tiek noteikts termiņš divu mēnešu garumā. Savukārt kontaktpersonu reģistrācijai un uzskaitei paredzēts atvēlēt 60 000 eiro.

Vienlaikus tiek plānots pilnveidot sistēmu papildu speciālistu piesaistei epidemioloģiskās uzraudzības darbā krīzes situācijā. Mērķis ir nodrošināt, ka viens speciālists apstrādā ar ne vairāk kā desmit saslimšanas gadījumiem dienā.

Tāpat par 45 000 eiro paredzēts apzināt sabiedrības attieksmi un uzvedības īpatnības, tostarp mobilitāti, pēc epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanas vai mazināšanas. Savukārt par 60 000 eiro tiek plānots veikt regulāras sabiedrības informēšanas kampaņas, lai mainītu sabiedrības attieksmi un uzvedību.

Paredzēts atvēlēt papildu 13 325 268 eiro, lai nodrošinātu vakcīnu pret Covid-19 iepirkumu atbilstoši Covid-19 vakcīnu ieviešanai Eiropas Savienības tirgū. Tas nodrošinās vakcināciju pret Covid-19 vismaz 950 000 Latvijas iedzīvotājiem.

Tāpat tiek plānots par 15 500 270 eiro izveidot optimālu vakcinācijas iestāžu tīklu, tajā skaitā paredzot izbraukumu vakcinācijas pakalpojumus, lai nodrošinātu vakcīnu pieejamību sabiedrībai.

Savukārt par 60 000 eiro tiek plānots īstenot kampaņu sabiedrības informēšanai par vakcinācijas pret Covid-19 nozīmi un vakcīnu drošumu.

Stratēģijā paredzēts izveidot medikamentu rezerves slimnīcām nākamajam gadam par 8 308 895 eiro. Atvēlot šos līdzekļus trīs mēnešu medikamentu rezerves izveidošanai, tiktu nodrošināta ārstniecības procesa nepārtrauktība, skaidrots stratēģijā.

Vienlaikus stratēģijā tiek iezīmēti veicamie uzdevumi. To vidū plānots pilnveidot epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanas un atcelšanas metodiku atbilstoši jaunākajiem zinātniskajiem pierādījumiem un labās prakses piemēriem, kā arī optimizēt epidemioloģiskās uzraudzības darba efektivitāti.

Tāpat paredzēts nodrošināt epidemioloģiskās uzraudzības darbā iesaistīto iestāžu darbības nepārtrauktību, kā arī veicināt sabiedrības līdzdarbību Covid-19 ierobežojošo pasākumu ieviešanā. Vienlaikus plānots nodrošināt Covid-19 vakcinācijas procesa uzraudzību, tai skaitā sekojot vakcīnu efektivitātei un drošībai, tostarp veicinot sabiedrības izpratni par vakcinācijas nozīmi un līdzdarbību.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa