Izsludina balvu cilvēku ar invaliditāti atbalstam

27. septembris. 2018

Gada balva - kā pieteikt pretendentus

Tiesībsargs arī šogad sadarbībā ar invalīdu un viņu draugu apvienību Apeirons un Latvijas Nacionālo bibliotēku izsludina konkursu Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam, lai godinātu tos, kuri aizstāv cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesības un veicina viņu iekļaušanu sabiedrībā.

Šogad konkursā izsludinātas sešas nominācijas: Uzdrīkstēšanās; Nodarbinātības veicinātājs; Sociālo tīklu balss; Izglītotājs; Bērnu atbalsts un Pakalpojumu nodrošinātājs. Visās nominācijās ir iespēja pieteikt gan nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumus), gan ikvienu cilvēku, atbalsta grupu vai uzņēmumu (tajā skaitā sociālos uzņēmējus), kuri pēdējā gada laikā veltījuši savu enerģiju tieši cilvēku ar invaliditāti labā. Labas tradīcijas ir jāturpina, un no sirds pateikts paldies bieži ir vērtīgāks par jebkuru dāvanu, tāpēc aicinām ikvienu stāstīt par labajiem darbiem, līdz 7. oktobrim nosūtot pieteikumus uz e-pasta adresi gadabalva@tiesibsargs.lv.
“Svinīgā apbalvošanas ceremonija notiks šī gada 27. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.”

Pagājušajā gadā Skaļākās balss balvu saņēma biedrība ģenētiski pārmantoto slimību pacientiem un līdzcilvēkiem Saknes, kas ar savu darbošanos ir panākusi to, ka samilzušās problēmas un grūtības, ar ko nākas saskarties ģenētiski pārmantoto un reto slimību pacientiem, tiek risinātas jau valstiskā līmenī. Balvu kā Nodarbinātības veicinātājs saņēma Insultu pārcietušo cilvēku un viņu radinieku psiholoģiskā atbalsta biedrība Vigor, bet biedrība Cerību spārni, kas nodrošina sociālos pakalpojumus pieaugušajiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, saņēma galveno balvu nominācijā Pakalpojumu nodrošinātājs.
*
Materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publicētā raksta saturu atbild “Neatkarīgā Rīta Avīze”.
“Neatkarīgā Rīta Avīze” gaidīs jūsu ieteikumus, pieredzes stāstus, jautājumus uz e-pastu: atbalstaplecs@nra.lv

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa